Telefonen, paden eller laptopen du leser dette på, inneholder mineraler som kanskje er gravd ut med meisel og hammer av mørke gruver i Øst-Kongo. Over 40.000 ungdom som risikerer nesten hver dag livene sine i disse gruvene for mineraler som vår teknologi er laget av.

Det er en skummel reise du legger ut på hvis du velger å jobbe i disse mørke gruvene. Du må gjøre deg selv mentalt forberedt på at du kanskje ikke kommer ut fra gruven i live. Til hvilken pris jobber kongolesisk ungdom for min og din teknologi?

Kun halvparten av kongolesisk ungdom begynner på ungdomsskolen. Skolegang og utdanning gir resultater først i framtiden, og mange familier trenger en ekstra inntektskilde. På denne måten blir skolegang valgt bort til fordel for raske penger.

Operasjon Dagsverk er Norges største solidaritetsaksjon av, med og for ungdom.

Gjennom rettighetsarbeid, utdanning og beskyttelse vil Operasjon Dagsverk i samarbeid med Caritas Norge og Caritas Congo hjelpe 15.000 ungdom ut av disse gruvene og inn på skolebenken.

Vil du støtte disse ungdommene i DR Kongo? Meld på din skole til Operasjon Dagsverk i dag! Snakk med distriktskomitéen i ditt fylke!