– Vedkommende besøkte Oslo 6.–10. mai og hadde symptomer under oppholdet, men fikk først påvist smitten etter hjemkomst, skriver FHI.

Oslo kommune og Folkehelseinstituttet jobber nå for å kartlegge hvem som kan ha vært utsatt for smitte. De er også i kontakt med helsetjenesten i vedkommendes hjemland, for å kartlegge ytterligere hvor personen har vært under sitt opphold i Oslo.

FHI opplyser at eventuelle nærkontakter av den smittede vil bli kontaktet. De vanligste symptomene er feber og nedsatt allmenntilstand etterfulgt av utslett og lymfeknutehevelse.

– Det er ikke uventet at personer smittet med apekopper har vært i Norge, og helsetjenesten skal være forberedt på det, sier Preben Aavitsland, overlege ved Folkehelseinstituttet.

Han sier det er for tidlig å vurdere risikoen for at noen av dem er smittet.

– Smittefaren til den allmenne befolkningen regnes som svært lav, sier Aavitsland.

Smitte i flere land

De første tilfellene av apekopper er påvist i Sveits og i Israel, de foreløpig siste i en rekke land i Europa og Nord-Amerika der virussykdommen er påvist.

Helsedirektoratet i sveitsiske Bern opplyser at personen som fikk påvist smitte der lørdag, trolig ble smittet i utlandet. Pasienten har fått behandling og er nå i isolasjon hjemme.

I Israel er viruset påvist hos en 30 år gammel mann som nylig kom tilbake fra Vest-Europa med symptomer på apekopper.

Viruset gir vanligvis milde symptomer i form av feber og utslett og er sjelden dødelig. Vanligvis blir pasienten frisk etter to til fire uker.

Apekopper er endemisk i deler av det sentrale og vestlige Afrika.

De siste ukene er viruset imidlertid påvist i Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Belgia, Nederland, Italia, Portugal, Spania og Sverige, samt i USA, Canada og Australia.

Folkehelseinstituttet i Norge mener sykdommen ikke har potensial til å bli en pandemi og viser til at viruset ikke smitter lett. Apekopper kan spres gjennom hudkontakt eller dråper, samt gjennom deling av for eksempel sengetøy eller håndklær.

Granskning

Verdens helseorganisasjon (WHO) vil forsøke å finne ut hvorfor utbrudd av apekopper har oppstått i flere forskjellige europeiske land.

Beslutningen om gransking av apekopper-utbruddene ble tatt på et krisemøte fredag i WHO-komiteen STAG-IH, som gir råd til organisasjonen om smitterisikoer som kan utgjøre en trussel mot global helse.

WHO skriver at utbruddene av viruset, som er endemisk i noen land i Afrika, er utypisk siden de skjer i ikke-endemiske land.

Forskere tror ikke at utbruddet kan utvikle seg til en pandemi, ettersom viruset ikke sprer seg like lett som for eksempel koronavirus.

Norske helsemyndigheter skal neste uke ta stilling til om apekopper skal defineres som en allmennfarlig smittsom sykdom. FHI er ikke særlig bekymret for situasjonen. Apekopper gir vanligvis milde symptomer i form av feber og utslett og er sjelden dødelig.

Viruset har vanligvis bare sirkulert sentralt og vest i Afrika. De siste dagene har det imidlertid dukket opp over 100 mistenkte eller påviste tilfeller fordelt på flere land i Europa, noe som har forundret flere eksperter. Også i Australia og USA er viruset påvist.

Flesteparten av tilfellene som er kjent så langt, omfatter menn som har hatt seksuell omgang med andre menn. Viruset smitter via nærkontakt og ble første gang påvist blant mennesker i Kongo i 1970.