Når det fremste argumentet som nå fremføres er «nå må vi bygd denne forbindelsen» og «ingen flere omkamper» er det all mulig grunn til å stoppe opp. For politikerne våre i særdeleshet, som er satt til å fatte beslutninger som skal gagne både nåværende og framtidige generasjoner. Jeg appellerer til de unge, som skal leve med dette unødvendige og dramatiske inngrepet i natur og oppvekstvilkår: bruk stemmen deres!

«Omkamp»

Argumentet om «ingen omkamp» er et vikarierende argument fra politikerne. For det første var grunnen til at vi står med dagens Smørberg-alternativ nettopp «omkamp»:

-kommunestyrene både på Nøtterøy og i Tønsberg beslutta nemlig for 4 år siden etter mange og lange utredninger at det ikke var bru fra Ramberg over til Smørberg som skulle bygges. Lokaldemokratiet fattet en fornuftig beslutning, men så intervenerte fylkeskommunen i jula 2018, ved at representantene der gikk imot sine to kvalifiserte kommunestyrer og ville ha Smørberg-bru. I såkalt «megling» trylla fylkeskommunen fram 300 mill. kroner til «avbøtende tiltak» som kommunene skulle få, viss de skifta mening. Og stikk i strid med det vi trodde våre kommunestyre-representanter skulle stå for, tok de imot «bestikkelsen» fra fylkeskommunen og skifta mening! I næringslivet ville dette rett og slett bli omtalt som «smøring».

Og det absurde er at pengene som ble satt i spill kommer fra den samme felleskassa; nemlig våre skattepenger. Nå er beløpet økt til 500 mill. og hva kunne ellers de 500 millionene blitt brukt til, forresten? Kanskje bidra til bedre skolevesen, helsevesen eller rett og slett utbedring av fylkesveiene i Vestfold?

Og hva har nettopp skjedd i saken om sammenslåingen av Vestfold og Telemark fylker: jo, det er bare et par dager siden de vedtok «omkamp» i den saken! «Vi tar gjerne omkamp her, men ikke der..»?

Det er ingen skam å ta omkamp, når det gagner befolkningen, og det bør gjøres også i veisaken.

Lang bru eller kort bru..?

Skal det etableres en forbindelse mellom en øy og et fastland tilsier all fornuft at man først ser på kryssinga der avstanden mellom øya og fastlandet er kortest. Ja, nettopp; der ligger kanalbrua!

Nåværende bru er tilårskommen og trenger fornyelse, spesielt av sikkerhetsmessige årsaker. Et parallelt løp med to filer i hver retning + sykkelsti er jo det helt naturlige valget.

Og i bakkant ligger en ganske ny tunnel gjennom Frodeåsen, som kan ta imot trafikken og få den delen som skal ut på E18 raskt avgårde.

Miljøet, oppvekstvilkår og framtida

Når det gjelder hele fastlands-problematikken mener jeg det er all mulig grunn til å løfte blikket og realitets-orientere seg mot det som møter oss i åra framover. Fokus på miljø og mindre trafikkvekst. Våre barn og barnebarn vil søke til mer miljøvennlige kommunikasjonsformer; det ser vi allerede i dag.

Den flotte løsningen i Presterødbakken med gangvei og sykkelsti ved siden av bilveien vil virke rekrutterende på sykkel- og el-sykkel-aktiviteten, og minske biltrafikken. Trim og trening blir stadig viktigere for befolkningen, i takt med stadig mer stillesittende arbeidsliv. Og hva er bedre enn å kombinere nødvendig reise til jobben med daglig trim? Et Kinderegg for både helse og miljø.

Smørbergbrua er et gigantprosjekt som det ikke er behov for, ikke i dag og definitivt ikke de kommende år. Både miljømessig og økonomisk er det er altfor stort inngrep i det lokale samfunnet vårt, og på bekostning av kommende generasjoners velferd. Bilholdet i Tønsberg, Norge og verden skal ned på lang sikt, men det har ikke utrederne tatt inn over seg!

Betegnende er det også at da politikerne forleden vedtok «innsparinger» i prosjektet, da kuttet de sykkelstiens bredde fra 5m til 3 m over brua… ganske umusikalsk i den verden vi nå lever.

Ordfører Rygh Pedersen uttalte dessuten at «samfunnsikkerhet» er hovedgrunnen til at vi må få ny forbindelse fra øyene til fastlandet. Ja, det er forståelig, men den sikkerheten er 100% ivaretatt med en parallellbru over kanalen. «Samfunnssikkerheten» er ikke større med gigantbrua over Smørberg.

Og med dagens trafikksituasjon, og ikke minst med den framtidige er dette gigantprosjektet som å skyte spurv med kanoner.

Prestisje

Det er ingen tvil om at det har gått prestisje i denne saken. For politikerne. For oss lekfolk er det ikke slik. Argumentet med at det allerede er brukt 140 mill. på utredning, slik Tønsbergs Sp-leder Pettersen skrev forleden, må ikke føre til at man kaster gode penger etter dårlige. Det er bedre å avskrive disse millionene enn å bruke ytterligere 5 milliarder, inkludert nærmere en milliard fra regionalt hold på et gigantprosjekt med enorme negative konsekvenser for kommende generasjoner.

Og til fylkeskommunens politikere: det beste avbøtende tiltaket for Smørberg-kryssinga er å ikke bygge den. Ta til fornuft – for våre etterkommeres liv.