Som barnerettsadvokat og mamma, ser jeg ofte hva gode rollemodeller betyr i barnas liv, og hvilke konsekvenser fravær av disse medfører. Jeg bistår mange familier i saker mot skoler, kommuner og systemet forøvrig, og registrerer at det hyppig gjemmer seg familier i kulissene som kunne bidratt ved å være bedre rollemodeller for barna sine.

Barna våre hører hva vi sier og aksepterer det helt ukritisk. Tenk på det rundt middagsbordet.

Fordømmelse, misunnelse og andre negative tanker omsatt i ord foran barna våre kan få fatale følger. Det kan prege en hel familie. Vi voksne oppfordrer gjerne barna våre til å holde negative tanker for seg selv. Ikke pek og kall noen tykk, for eksempel. Jeg for min del tenker at vi voksne bør evne å vise hva vi mener. Hvordan skal barna våre forstå alvoret når vi handler i strid med det vi oppfordrer til?

LES OGSÅ: Sammen mot mobbing i skolen

I dag er det kanskje ikke ditt og mitt barn som er utsatt for rykter, ekskludering og mobbing. Det kan lett være ditt og mitt barn i morgen, dersom vi ikke bryr oss. Nettopp derfor er det så utrolig viktig å opparbeide et samarbeid med andre gode og trygge rollemodeller. Det er viktig å stå sammen, holde fokus på inkludering og fremsnakke hverandre. Det kommer barna våre til gode. La oss investere i morgendagens helter. Sammen.

LES OGSÅ: Fikk truende brev i postkassa: – Hvem gjør slikt mot et barn?

Trygt fellesskap

Alle barn, om de går i barnehagen eller går på skolen, har et like stort behov for å høre til i et trygt fellesskap, der de opplever både godt samspill, mestring og læring. En god start i livet er avgjørende og viktig for at barna skal få en trygg oppvekst. Rollemodellene er mange. Det er naturlig å starte med foreldrene. Det er helt avgjørende at vi snakker med barna om hvordan de kan bidra til å tilrettelegge for god lek, skape samhold og hvordan de kan stå imot utestengelse og mobbing.

Det er viktig å huske på følgende; barna gjør ikke alltid det vi sier, de gjør som vi gjør.

Barns redsel for å stå alene, og behovet for å være en del av et fellesskap, kan vi enkelt sette oss inn i, og de sosiale sammenhengene vi er en del av, er med på å forme oss og vår identitet. Det er imidlertid viktig å huske, at behovet for å være en del av fellesskapet også kan føre til at barn og unge tar uheldige valg i samspill med andre, for å sikre at de selv ikke havner utenfor. Dermed blir det viktig å se gruppen som helhet, være seg avdelingen i barnehagen eller trinnet på skolen.

LES OGSÅ: Bjørn-Kristian er skremt: – Jeg trodde ikke vi så denne type gjengkriminalitet blant 14-åringer

Det er nemlig systemet du innretter deg etter, de verdiene som gjelder og det du gjør for å være med, som avgjør om en mobbekultur får utvikle seg. En utrygg barnegruppe er utsatt, ofte sett ved barnehage- og skoleoppstart. Skal ekskludering og mobbing forhindres, er det viktig at alle voksne er seg bevisste nettopp dette, og sørger for at det er en trygg og forutsigbar stemning mellom barna, også på fritiden. Når noen blir stående utenfor, eller bli dårlig behandlet, er det dessverre ofte observert av voksne. Vær en god rollemodell. Vær en voksen, villig til å investere i fellesskapet.

Å forebygge ekskludering og mobbing er mye arbeid, men det vil alltid være verdt det. Vi må gi barna verktøy, som evne til refleksjon, forståelse av følelser og sosial kompetanse, slik at de står bedre rustet til å vite hva de skal gjøre om ekskludering og mobbing rammer dem, eller noen rundt dem. Barn som har slik kunnskap får lettere venner, og klarer bedre å beholde dem. De har også lettere for å løse konflikter de er en del av.

LES OGSÅ: De siste månedene har vært preget av ungdomsvold og trusler. Nå skal skoleeierne til bunns i problemene

Snakk med barna!

Du som forelder kan snakke med barnet om handlinger og væremåter, følelser og hvordan mennesker skal behandle hverandre. Hjelp barnet å sette seg inn i andres situasjon og se andres behov.

Snakk om barnas erfaringer, når de forteller om Anders eller Grete som ikke fikk være med å hoppe strikk. Hva synes de om det? Hvordan kan Anders eller Grete ha opplevd den situasjonen? Hvorfor holdt de andre barna Anders eller Grete utenfor leken? Og hva kan ditt barn gjøre neste gang et barn blir holdt utenfor?

Når du tenker høyt sammen med barnet om slike situasjoner, vil barnet ditt lettere sette seg inn i hvordan det er å bli holdt utenfor, hvordan det er å ikke ha venner og kanskje være litt annerledes. Det gjøre at barnet ditt ved neste anledning griper inn og støtter en Anders eller Grete, eller også andre som opplever lignende.

LES OGSÅ: Ny mobbelov i barnehagene trer i kraft ved nyttår

Vi foreldre er de viktigste rollemodellene for barna våre. Utvikling av sosial kompetanse starter tidlig og utvikles over tid i nært samspill med oss foreldre, og sammen med de andre barna. Det gjør det nettopp så viktig at alle foreldre tar på seg det utrolig viktige ansvaret.

Jeg pleier alltid å si, i dag er det muligens de andre barna som er utsatt, i morgen kan det være ditt barn. Står vi sammen står vi sterkere, og morgendagen blir enklere å håndtere.