I praksis innebar den nærmest at landet nå kunne styres uten demokratisk legitimitet, i prinsippet at stortingets kontrollfunksjoner ble parkert på sidelinjen. Lovforslaget ble behandlet i ekstraordinært statsråd 18/3 og overlevert Stortinget 19/3, i håp om full tilslutning.

LES OGSÅ: Kommuner mener hytteforbudet er for strengt, men Færder er av en annen oppfatning

Men den gang ei. Først ute var jusekspertene, som punkterte både fullmaktsambisjonene og den diskutable saksbehandlingen, deretter fikk stortingspolitikerne fart på seg og krevde endringer og innskrenkinger i fullmaktene. Statskuppet ble stanset, men på grunn av koronakrisen fikk regjeringen allikevel fullmakter som i et visst omfang kunne tilsidesette bestemte lover og forskrifter.

LES OGSÅ: Utsetter faste bruåpninger på grunn av pandemien: – Folk med seilbåt kommer seg ikke av flekken

Det var selvsagt livsviktig å bekjempe viruset, men samtidig også å ta noen radikale grep for å gi økonomisk støtte til arbeids- og næringsliv, kort sagt for å holde samfunnsmaskineriet i gang.

LES OGSÅ: Eksplosiv økning på legevakten, og det var helt som forventet

Dømmekraft

Nå er det ikke uvanlig at makthavere etter en tid både forlenger og utvider de etablerte fullmaktene og på den måten innsnevrer de folkevalgtes styringsmuligheter. I utgangspunktet ønsket regjeringen en tidsramme på ett år, men den ble raskt krympet til en måned, med mulighet for forlengelse etter behov.

LES OGSÅ: Fylkeskommunen er med på dugnaden

Her utviste et enstemmig storting en demokratisk dømmekraft det står respekt av. På den annen side vet vi ennå ikke hva fullmaktenes begrensende tiltak vil innebære. Det ser vi først når de gjeldende lover og forskrifter blir tilsidesatt.

LES OGSÅ: Folkehelsa i hardt vær

For egen del uroer det meg at kommuneforvaltningen nå vil kunne håndtere både plan- og bygningsloven og kommuneloven på en enklere og mer effektiv måte. Saksbehandlingen vil kunne gå raskere, og uten politisk overprøving kan man spare enda mer tid. Det viktige her er at bedrifter og håndverkere kan igangsette sine prosjekter uten for lang ventetid. Klart en slik forenklet saksbehandling vil kunne gi fart på mange næringer, men er den juridisk sett patent når loven er i koronakrise og lokaldemokratiet er suspendert?

LES OGSÅ: Vi glemmer studentene våre

Hva skjer når koranakrisen er over og normaltilstanden gjenopprettet, vil da unntaks- tilstandens lovendringer og forskrifter bli tilbaketrukket? Det avhenger selvsagt av resultatene, om tiltakene har vært økonomisk gunstige for involverte næringer. Hvis så er tilfelle, kan det jo være et argument for videreføring i tråd med de brukte fullmakter, men bare på noen områder. I så fall vil det være økonomien som styrer politikken, og ikke omvendt. Med flere slike gunstige responser fra andre lovendringer og forskrifter vil regjeringen igjen kunne fristes til å utfordre demokratiet.

LES OGSÅ: Arbeidsledigheten eksploderer – denne bransjen er hardest rammet

Ikke før var punktum satt for denne teksten, så kommer meldingen om at regjeringen har fått forlenget fullmaktsloven med en måned. Koronakrisen vedvarer, så også unntakstilstanden og landets demokrati er fortsatt helt i det blå.