Samtidig ser vi at russiske myndigheter knebler sine innbyggeres ytringsfrihet. Motstand mot krigen er det samme som arrestasjon eller annen form for sanksjoner mot dem som ikke støtter krigføringen.

Å oppleve at det kriges på europeisk jord i 2022, på en måte man trodde hørte fortiden til, er ingenting annet enn skremmende. Slik voldelig krig rammer primært sivilbefolkningen. Invasjonen er et grovt brudd på folkeretten, og et angrep på frihet, menneskerettigheter og demokrati. Dersom den russiske aggresjonen fortsetter, vil den føre til den største humanitære krisen i Europa siden annen verdenskrig.

Fellesforbundet avdeling 7 sitt årsmøte bevilger kr 40 000,- til humanitær støtte til Ukraina, årsmøtet gir fullmakt til styret i avdelingen til å finne de organisasjoner som vil gi best virkning.

Landsorganisasjonen i LO har også bidratt. Pengene som ILO og LO har gitt til den ukrainske landsorganisasjonen går til mat, drikke, bleier, kosttilskudd til barn, medisiner, varme tepper og strøm etc.

Minst 18 sanatorier, hvile- og feriehjem og et hotell vest i Ukraina som fagbevegelsen eier, har siden de aller første dagene av krigen fungert som flyktningleirer. Allerede 24. februar startet ansatte og tillitsvalgte i ukrainske FPU (det største samlende organisasjon av fagforeninger i Ukraina) arbeidet med å forberede for en strøm av flyktninger.

De internasjonale fagforeningsorganisasjonene oppretter støttefond for våre fagforeningskamerater i Ukraina.

Fellesforbundet avdeling 7 – Vestfold vil støtte dette arbeidet med kr 10.000.

Med dette vil vi gi vår støtte til våre fagforeningskamerater og det ukrainske folk.

Russlands krigshandlinger må opphøre, og russiske styrker må trekkes ut av Ukraina umiddelbart!