Jeg er stadig ute og sykler litt.

Og plutselig så jeg et stort veiskilt.

Og der sto det faktisk: Velkommen til Tønsberg, Norges eldste by.

Jeg tenkte meg om, jo det stemmer jo det, men hva får dem og se,

det er som å komma te Manhattan det.

Vi kan ikke væra bekjent av det.

Så kjære dere politikere i Tønsberg, Norges eldste by,

la dere ikke harselere av dem som har penger som havregryn,

men lytte til folket en gang iblant,

og ikke bare til Buchardt, som en gang vant.

Men la oss være stolte av vår gamle by.

Som nå er mere enn tusen års gamle ry.