Da må også ytelsene være på et nivå som gjør dette mulig.Tine Jamila Andersen. Dagens satser er for lave og fører tiI mer sosialt utenforskap og fattigdom. I 2022 fikk vi endelig til å holde barnetrygden utenfor beregning av sosialhjelp, dette må også gjelde strømstøtten. Kanskje kan flere over på tiltakspenger eller kvalifiseringsprogrammet?

Det må også være mulig for de under 25 år å få samme satser som de over 25. Dette er en gruppe som kanskje trenger pengene aller mest for å henge med i et sosialt liv, og de har også barn som vi må forhindre havner i utenforskap så ikke historien gjentar seg.

Har man dårlig råd, isolerer man seg og klarer ikke være en aktiv del av samfunnet, vennegjengen osv.

I Tønsberg gikk 775 personer på sosialhjelp pr. april 2023. Heldigvis gjør ikke kommunen vår forskjell på de over og under 25. Pr nå ligger satsen på 6850 kroner i måneden. Og i følge revidert nasjonalbudsjett skal veiledende sats opp med hele 150 kr til 7000 kr. pr. måned! Dette dekker ikke opp for prisveksten! I tillegg vet vi at det er mange syke på sosialstønad, de er avhengige av behandling og medisiner. Satsene må opp, og det har vi i SV satt av to millioner til i vårt alternative budsjett.