Sp-Richard har dannet ny arbeidsgruppe: – Vestfjordforbindelsen blir 4,5 milliarder kroner billigere enn Ramberg-Smørberg

Færder-varaordfører Richard Fossum (Sp) og sivilingeniør-kollegene Sten Hernes og Terje Wilhelmsen har gått sammen i en arbeidsgruppe for å gjennomgå kostnadene til ny fastlandsforbindelse. Torsdag møter de fylkesadministrasjonen for å diskutere tallene.