Her bygger Tønsberg kommune leiligheter beregnet på unge førstegangskjøpere som hverken har noe å selge eller pengesterke foreldre i ryggen. Hvor vellykket satsingen er, ser vi først når boligene blir solgt, men vi tror dette er en klok satsing.

LES OGSÅ: Her blir det leiligheter for unge: – Et unikt tilbud til dem uten egenkapital

Sosial boligbygging i Tønsbergdistriktet har i de senere tiårene først og fremst vært rettet mot grupper med spesielle behov, såsom eldre og funksjonshemmede, psykiatriske pasienter og rusavhengige, i tillegg til studentboliger. Samtidig viser statistikken at boligprisene i Tønsberg er blant de høyeste i landet, særlig utenfor Oslo-regionen. Den såkalte Sykepleierindeksen, som viser hvor stor andel av boligene som kan kjøpes av en enslig sykepleier, er en god pekepinn. I Tønsberg/Færder er denne andelen 39 prosent. Det er langt bedre enn Oslos 5 prosent, men dårligere enn Fredrikstad/Sarpsborg (50 prosent) og Hamar/Stange (48 prosent), som begge ligger like nær Oslo som vi gjør. Også naboer som Horten og Sandefjord har lavere boligpriser enn oss.

Høye boligpriser viser at Tønsberg er attraktivt, men gir også grunn til bekymring. For det første er det viktig å kunne tiltrekke seg også yrkesgrupper uten høy lønn. Hvis førskolelærere og hjelpepleiere skygger unna Tønsberg, har vi et alvorlig problem. For det andre er det viktig for mange familier at neste generasjon også har en mulighet til å bli boende i området, uansett inntekt og formue.

En utfordring ved sosiale boligprosjekter er at boligene ikke kan selges videre på det frie markedet. Riktignok skal prisen reguleres i henhold til konsumprisindeksen, men i mange år nå har prisveksten i boligmarkedet vært større enn den generelle prisveksten. Dermed vil ikke eieren få full glede av den verdistigningen boligen kunne hatt ved fri omsetning. Med en rimelig pris og kort nedbetalingstid er tanken likevel at beboerne skal kunne legge seg opp penger til å komme seg videre på boligmarkedet når tiden er inne.

Tønsberg har ofte fått kritikk for at det bare bygges for de velstående i sentrum. Det er da heller ingen tvil om at prisnivået på boligprosjektene langs Byfjorden og Kanalen i de senere årene har ligget godt over gjennomsnittet. Også de bidrar til nødvendig nybygging i Tønsberg, men det trengs alternativer som er tilgjengelige for flere enn dem som kan kjøpe her.