Å gjøre den smale, krokete gaten til en av byens store gjennomfartsårer, banet veien for en massiv rasering av eldre trehusbebyggelse på begge sider. Over 50 år senere er store deler av Nedre Langgate et estetisk katastrofeområde med en trafikkbelastning som hindrer en god utvikling av denne delen av sentrum.

Derfor er det en besnærende idé tidligere byplansjef Per Engseth og resten av redaksjonen i den lokalhistoriske årboken «Berget» lanserer når de tar til orde for å gjenskape Nedre Langgates gamle preg. Ved å gjøre den til gågate kan gaten snevres inn, og dermed gi plass for en lav trehusbebyggelse i forkant av den moderne bebyggelsen på østsiden, mener Engseth & co.

LES OGSÅ: Tidligere byplansjef Per vil ha tilbake den smale gågaten: – Nedre Langgate ble revet fra oss, noe av det mest typiske i Tønsbergs bystruktur

Dette er ikke bare løse tanker: Gruppen sender i disse dager et innspill til kommunen for å få forslaget med i den videre prosessen for rullering av Tønsbergs kommuneplan, som skal vedtas før sommeren 2023.

Om Engseth og hans meningsfeller får gjennomslag, tviler vi på, for skal ideen deres gjennomføres, er det mye som må snus opp ned på. For eksempel gatebruksplanen for Tønsberg sentrum, en viktig del av Bypakke Tønsbergregionen. Her legges det riktignok opp til at Nedre Langgate skal sperres for gjennomkjøring med bil mellom Tollbodgaten og Møllegaten. Men Nedregate skal også bli en sentral ferdselsåre for både kollektivtrafikk og sykkel. Skal gaten snevres inn, må man finne en annen trasé til bussene. Er det så enkelt?

Og hva med byggeprosjektene på østsiden av gaten? Bjarøy Eiendom har nylig revet Nedre Langgate 19 og skal snart oppføre sitt omstridte nybygg på tomten. Mellom Tjømegaten og Prestegaten jobber Folksom med planer om en storstilt utbygging under navnet Foynkvartalet. Hva mener disse utbyggerne om å få en ny bebyggelse i forkant? Lar prosjektene seg gjennomføre etter planene da?

I intervjuet med Tønsbergs Blad peker Engseth på at det vil bli mer plass til bebyggelse hvis gaten snevres inn. Men det er likevel lett å tenke seg at det kan oppstå konflikter med utbyggernes ønsker for utforming av fasader, inngangspartier o.l.

Men kanskje kan interessene forenes? Kan moderne bebyggelse gå hånd i hånd med en gjenskapning av det historiske Tønsberg som mange nok kunne tenke seg? Partene bør i hvert fall sette seg ned og snakke sammen. I beste fall kan Nedre Langgate gå fra å være en av byens styggeste gater til å bli et utstillingsvindu for kreativ arkitektur.