Gå til sidens hovedinnhold

Spiller habilitet ingen som helst rolle for Færder-politikerne?

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Omsider er det nye Færder kommunestyre stablet på beina, heri inkludert fordelingen av representanter til de ulike råd og utvalg. Jeg noterer meg at Hovedutvalget for kommunal- teknikk har fått et nytt politisk tyngdepunkt, med et helt annet flertall enn det tidligere høyrestyrte utvalget.

Det ser bra ut, men jeg er svært betenkt med henblikk på tjømlingenes representasjon, og spesielt Siri Foyn. Ikke fordi hun representerer Arbeiderpartiet, men av den grunn at hun nå sitter i et utvalg som skal vurdere en rekke betente saker som hun tidligere har vært med på å bestemme i Tjøme kommunes hovedutvalg for plan og miljø.

Siri Foyn satt også i hovedutvalget for kommunalteknikk i forrige periode, da det i 2018 dukket opp en betent byggesak fra strandsonen på Tjøme. Selv om hun hadde vært med på å behandle saken i hovedutvalget på Tjøme, går hun igjen aktivt inn for at hovedutvalget for kommunalteknikk støtter hennes forslag om dispensasjon og byggeløyve. Det fikk hun gehør og gjennomslag for, til tross for Fylkesmannens velbegrunnede innsigelser.

Nå i september, like før valget, dukker strandsonesaken fra Tjøme igjen opp i hovedutvalget for kommunalteknikk. Fylkesmannen hadde nemlig opphevet det forrige vedtaket, så da må saken fremmes på nytt. Rådmannen innstiller dermed på et vedtak i tråd med utfallet fra 2018, som Siri Foyn den gang la premissene for. Utfallet ble en seier for Siri Foyn, men neppe for den politiske troverdigheten i hovedutvalget for kommunalteknikk.

Uansett, fylkesmannen påklager dette vedtaket. Nå er det tid for en settefylkesmann. Siri Foyn er en dyktig og respektert politiker, men å plassere henne i hovedutvalget for kommunalteknikk er helt høl i huet. Med sin bakgrunn blir hun umiddelbart inhabil, og det har hun vært helt siden kommunene ble sammenslått. Hennes befatning med den ovenfor nevnte strandsonesaken, burde fått varselklokkene til å ringe hos politikerne, men ingen reagerte, bortsett fra Jarl Teig, medlem av kontrollutvalget, som har reist kritikk over at Siri Foyn ble valgt inn i hovedutvalget for kommunalteknikk.

Dette at Siri Foyn så aktivt har blandet seg inn i strandsonesaken på Tjøme burde for lengst ha aktualisert habilitetsproblematikken i hovedutvalget. Hun bør overhodet ikke ha noen befatning med de tidligere byggesakene i Tjøme kommune. Tenk på alle de byggesakene som nå granskes av Økokrim og Færder kommune, saker som hun høyst sannsynlig har vært med på å behandle.

Da er det innlysende at Siri Foyn ikke kan være medlem i hovedutvalget for kommunalteknikk, der hennes form for politikk ikke er særlig patent. Hovedutvalget må bytte henne ut så fort som mulig. Siri Foyn er en «brent» politiker i dette utvalget.

Kommentarer til denne saken