Vi er mange som ble sterkt berørt av historien om Mats som NRK og TB forteller om.  Gutten som slett ikke var så ensom som foreldrene trodde. Den ensomme gameren hadde venner over hele verden, viste det seg.

Gaming var ikke bare en sentral del av Mats’ liv. Gaming er blitt en viktig del av veldig mange av våre barns liv. Gaming er blitt en viktig sosial arena, et sterkt felleskap som bidrar til kunnskap på mange områder. Sosialt som faglig utvikling.

Hvilken rolle skal skolen spille i forhold til den raskt voksende E-sporten?  Skal man gi opp eller forsøke å forstå ungdommen? Tilpasse fag til de ferdigheter som de unge utvikler og spille på lag med dem? Se kompetansen som viktige forberedelser til morgendagens arbeidsliv. Eller skal vi fortsatt ha et skarpt skille mellom fritidsaktiviteter og læreplaner.   Gaming i skolen kan være løsningen. Mulighetene er store, men det krever innsats, oppmerksomhet og forståelse.

Voksne river seg i håret

Gaming og e-sport er i dag universet til store deler av dagens ungdom. Mange voksne river seg i håret! Frustrasjon, irritasjon og oppgitthet preger foreldregenerasjonen. - Hva skal det bli av ungdommen, spør de seg. For stadig flere av ungdommene låser seg inne på rommet og bruker flere timer foran dataskjermen. Hva med skolen og fokus på skolearbeid, tenker de voksne mens de fortvilet forsøker å få fokuset vekk fra den firkantede skjermen og over til å være sosial, spise middag sammen og få nok frisk luft?

Fordommer mot gaming eksisterer, og mytene om ungdommer som drikker energidrikk og spiser potetgull, mens de sitter oppe hele natta, eksisterer.  Men faktisk er bekymringen helt grunnløs. For E-sport er i virkeligheten den raskest voksende sporten i Norge og i verden, og arrangementene blir både større og flere. Rett før jul var 9,2 millioner spillere med på konkurransen Fortnite Winter Royale, som er en global konkurranse i spillet Fortnite der team organiseres og spillere lønnes fra eiere og sponsorer. Fra PC og dataprodusenter er målgruppen midt i blinken. Investerte sponsorpenger kommer rett tilbake gjennom eksponering av produkter som spillerne deres promoterer på streaming og på events.

Skolens oppmerksomhet

Hvor kommer så skolen inn i alt dette? Skolen og samfunnet forøvrig bør se ungdommen der de er. Innhente kunnskap og forståelse og gi oppmerksomheten til det universet som opptar dagens barn og ungdom. Kombinasjonen med ungdommelig lidenskap og en skoles oppmerksomhet kan gi et godt samarbeid som kan resultere i en litt bedre strukturert skolehverdag.

Jobber man målbevisst utvikles tekniske og personlige ferdigheter som bidrar til å utvikle evne til å kunne samarbeide, konsentrere seg og kommunisere korrekt og presist, samtidig som finmotorikken utvikles. Spillene vil kunne bidra til å gi en grunnleggende opplæring i basisfagene norsk, matte og engelsk, samtidig som det vil gi elevene en evne til å skape overblikk over mange informasjoner, legge en strategi og utføre den. Alle disse kompetansene knyttet opp mot basiskunnskap om software og hardware, bidrar til en positiv utvikling både sosialt og faglig.

Etter endt skolegang er jobbmulighetene for ungdommer med gaming-kunnskaper store. Spillbransjen har bruk for at folk med glødende interesse for E-sport utdanner seg innenfor realfag, og skaper seg en profesjonell karriere i bransjen med praktisk erfaring og kompetanse innenfor spillproduksjon.

Løft blikket!

For å understreke fellesskapet, den sterke tilknytningen og vennskapet som oppstår, siterer vi en av gamingvennene til i begravelsen til Mats:

«Jeg møtte Mats i en verden der det ikke spiller noen rolle hvem du er, hva slags kropp du har eller hvordan du ser ut i virkeligheten, bak tastaturet. Det som betyr noe er hvem du velger å være, hvordan du opptrer overfor andre. Det som betyr noe, er det som finnes her – han legger en hånd mot tinningen – og her»

Vi mener derfor det er viktig å løfte blikket! Virkelig se muligheten for at skolen kan legge til rette for en skolehverdag hvor programmering og koding tilbys i kombinasjon med de tradisjonelle fagene.  Gaming i skolen er fremtidsrettet, ukjent, men tilpasset morgendagens samfunn og arbeidsliv. OG ungdommen blir sett der de er!