NØTTERØY: Nøtterøy Golfbane AS ligger an til et negativt årsresultat før avskrivninger på 900.000 kroner. Med over 12 millioner kroner i bankgjeld og synkende medlemsmasse, var det nødvendig å gjøre grep.

Enormt engasjement

Under det ekstraordinære årsmøtet tirsdag møtte hele 257 mennesker opp, og fullmakter inkludert var det 575 stemmer – to tredjedeler av banens aksjonærer og medlemmer – som alle støttet styrenes forslag.

Engasjementet var så stort at man så seg nødt til å flytte generalforsamlingen og årsmøtet fra golfklubbens lokaler til Teigar ungdomsskole.

– Nå har vi et fantastisk økonomisk utgangspunkt.. Jeg tror også vi har løftet dugnadsånden betraktelig – det har vært en positiv opplevelse, sier Christian Schütt, styreleder i Nøtterøy Golfklubb og styremedlem i Nøtterøy Golfbane AS.

Tilnærmet gjeldfrie i 2020

Tiltakene inkluderer gjeldsavskrivning fra banken på 6,5 millioner, en reduksjon i baneleien på 15,5 millioner de neste 20–25 årene og to år uten husleie av golfhuseierne.

Nå er det budsjettert med overskudd før avskrivninger på mellom 1,2 og 2,4 millioner mellom 2015 og 2020, noe som betyr at baneselskapet vil være tilnærmet gjeldfrie i 2020.

Ekstra årsavgift frivillig

TB vet at flere medlemmer av golfklubben var kritiske til forslagene, blant annet punktet om ekstraordinær spilleavgift på 3000 kroner øremerket baneforbedringer. De ombestemte seg imidlertid og stemte for styrets forslag.

– Den ekstraordinære spilleavgiften har vi gjort frivillig. Vi oppfordrer selvsagt alle til å betale 3000 kroner eller mer. Men vi tror at med den hallelujastemningen det var under årsmøtet at det kommer til å bli mer enn det som kommer inn, sier styreleder i Nøtterøy Golfbane AS, Finn Grinvoll.

Aksjeordningen avviklet

En annen viktig endring er at ordningen om tvungent medlemskap gjennom aksjer blir avviklet.

– Vi har hatt cirka hundre medlemmer som har vært tvunget til å betale 7500 kroner i året, som ønsket seg ut fordi de ikke ønsker å spille golf. Over tid er det en helt håpløs situasjon, sier Grinvoll.

– Man fristiller de som ikke ønsker å spille golf, og så fører det til en mye enklere rekruttering av medlemmer, sier Schütt.

– Hadde troen hele veien

Kanskje ikke så rart at glisene var brede hos styret etter møtet.

– Jeg var i godt humør før vi gikk inn, for jeg var sikker på at dette skulle gå bra, men det hyggeligste er alle de positive tilbakemeldingene. Jeg opplever et fellesløft som jeg ikke tror klubben har hatt før, sier Schütt.