Her skal det brukes 5,6 millioner på ny kunstgressbane

Nytt kunstgress og nytt lysanlegg skal være klart til bruk på Eik høsten 2020.