Takket for seg med overskudd og redusert gjeld. – Jeg er han «ene dumme» som har vært med disse årene

FK Tønsbergs siste driftsår endte med et overskudd på drøye 320.000 kroner. Siden kriseåret i 2016 har det vært rydding i fokus.