– Hvordan få tak i dem som faller utenfor?

UTENFOR: Ifølge SVs tall er det 683 fattige barn i Tønsberg. For mange av dem er idretten en stengt arena. Illustrasjonsfoto

UTENFOR: Ifølge SVs tall er det 683 fattige barn i Tønsberg. For mange av dem er idretten en stengt arena. Illustrasjonsfoto Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Barn i fattige familier har ofte ikke råd til å delta i en stadig dyrere barne- og ungdomsidrett. En stor utfordring er å fange dem opp. Flint fotball skriver hvert år av rundt 100.000 kroner.

DEL

– I det tallet befinner det seg helt klart noen som ikke har råd også, forteller formann Ronny Strømnes i Flint fotball.

Til sist møte for kultur, idrett og folkehelse i Tønsberg hadde SV bedt om en orientering om barnefattigdom og idrett. Utvalget fikk se en video fra idrettsforbundet med en forelesning om «Idrett for alle», og fikk høre litt om hverdagen, prosjekter og tiltak som Flint fotball har satt i gang.

– Det er mange årsaker til treningsavgift og kontingenter ikke betales, fattigdom er en av dem. Det har nettopp vært hovedforfall, og derfor har vi hatt fokus på dette i styret. Det er mye penger for oss, forklarte Strømnes da Høyres Lise Lorentzen Mandal spurte om hva som var temaet for styrebehandlingen.

ORIENTERTE: Leder Ronny Strømnes i Flint fotball orienterte politikerne i utvalget for kultur, idrett og folkehelse.

ORIENTERTE: Leder Ronny Strømnes i Flint fotball orienterte politikerne i utvalget for kultur, idrett og folkehelse. Foto:

683 fattige

– Det er 683 fattige barn i Tønsberg. Vi har sett i media og fått henvendelser om at disse barna ikke får samme muligheter i idretten som andre barn. Det er trist at idretten skaper sosiale forskjeller, sier SV-representant Elise Amalie Thorin Løkø.

– Utfordringen er jo å få tak i de som faller helt utenfor, sier Løkø. Hun ville i møtet gjerne vite hva Tønsberg kommune gjør for disse ungene.

– Det er jo vedtatt en strategi mot barnefattigdom, men vi trenger idrettslagene og frivillighetens bidrag til gjennomføringen av den, sier kommunaldirektør Pål Thalmann i Tønsberg kommune på Løkøs spørsmål. Thalmann påpekte at kommunene har ansvar for rammevilkårene, mens Nav kan hjelpe den enkelte.

– I mai har vi et rektormøte hvor barnefattigdom er tema. Skolene og idretten kan sammen fange opp de som sliter, mener Thalmann.

PÅ DAGSORDEN: SVs Elise Amalie Thorin Løkø satte spørsmål og barnefattigdom og idrett på dagsorden.

PÅ DAGSORDEN: SVs Elise Amalie Thorin Løkø satte spørsmål og barnefattigdom og idrett på dagsorden. Foto:

Lojale

– Skal vi som idrettslag lykkes her, så må hver enkelt trener og lagleder kjenne gruppa si så godt at de kan fange opp og hjelpe den enkelte. Unger er lojale og sier heller at de ikke har lyst til å være med på for eksempel en turnering, enn at foreldrene ikke har råd, sier daglig leder Thomas Steen-Hansen i Flint fotball og får støtte av Løkø i den beskrivelsen.

– Vi informerer og oppfordrer de som sliter til å ta kontakt, men terskelen for å komme til oss med økonomiske bekymringer er høy. Derfor må vi følge godt med, sier Steen-Hansen. Flint fotball er Vestfolds største med 96 lag i serien, cirka 950 medlemmer og et anlegg å drifte og utvikle. Det koster hvis man skal være på alle aktiviteter som klubben tilbyr.

– Det er riktig, men av den grunn har vi også alltid noen friplasser på alle tiltak, sier Thomas Steen-Hansen.

LES OGSÅ: Jubel og mye moro for sprek 100-åring

Dilemma

Flints daglige leder kom med en bønn til administrasjon og politikere.

– Når vi oppdager noen som har behov for hjelp, så trengs hjelpen ofte der og da. Da hadde det vært fint om det fantes ett kontaktpunkt for oss, i stedet for å «lete» rundt i Nav og kommunen.

Steen-Hansen påpekte også et dilemma. Flint fotball har fire 60-prosentstillinger innen daglig ledelse, marked, sport og vedlikehold av anlegg.

– Ansatte på dagtid gjør oss i stand til å sette i gang ulike tiltak og handle raskt, men det koster penger og kolliderer med ønsker om billigst mulige tilbud. Disse stillingene finansieres gjennom miksen av sponsorer, treningsavgift og økte aktiviteter. Treningsavgiften for de yngste er beholdt på 2016-nivå.

LES OGSÅ: Harde som Flint i hundre år

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort. Send oss noen linjer med bilder fra et arrangement som du ønsker å dele i TB.

Artikkeltags