Stortap for Flint

Flints tunge høst fortsetter. Lørdag bidro en tidligere FKT-spiller til en lite hyggelig Grenlands-visitt.