Vikaren etter debuten: - Jeg ønsker jo å stille opp for klubben

Midt i en B-kamp ble Erik Biseth ringt opp, med spørsmål om han kunne ta over A-laget.