Flints herrelag i fotball på Bingen i 1936. Foran fra venstre: Fritz Pedersen, Willy Mortensen og Tormod Hansen. Bak fra venstre: Ragnar Hansen, Harry Edvardsen, Carl Carlsen, Julius Firing, Håkon Hovland, Henning Jensen, Per Nilsen og Ivar Johansen Roselund.

Harde som Flint i hundre år

Publisert