Teie klarte det ingen hadde klart før dem

Ørn hadde null baklengs på hjemmebane før møtet med Teie.