Pressemelding fra Flint Håndball om Oslofjord som kamparena

Av

Styret i Flint Tønsberg Håndball har drøftet spørsmålet om kamparena for Region Sør Cup i lys av den pågående debatten.

DEL

MeningerFlint Tønsberg Håndball står bak Norges Håndballforbunds visjon om “Håndball for alle!» og våre verdier respekt og fair play. Flint Tønsberg Håndball er også opptatt av å stå bak verdiene som skal prege idretten i Norges Idrettsforbund; nemlig åpenhet og inkludering. Klubbens eget verdigrunnlag slår blant annet fast at Flint Tønsberg Håndball skal jobbe for at alle på laget føler en positiv tilhørighet.

Det er viktig at alle barn og unge får mulighet til å utøve sin idrett på en arena som er fri for fordommer og forskjellsbehandling – og de må, ikke minst, slippe ekstra belastninger knyttet til syn på egen legning. Flint Tønsberg Håndball mener at koblingen mellom Brunstad Christian Church, Brunstadstiftelsen og Oslofjord Convention Centre er sterk, og at det er uklokt – og i strid med idrettens verdier – å benytte dette senteret som arena for forbundets aktiviteter.

Flint Tønsberg Håndball trekker derfor sine fire lag (J15, J18, G12 og G13) fra sluttspillet i Region Sør Cup dersom Oslofjord Convention Centre opprettholdes som kamparena.

Flint Tønsberg Håndball vil på det sterkeste oppfordre Norges Håndballforbund til å flytte sluttspillet i Region Sør Cup, og andre aktiviteter som er planlagt arrangert på denne arenaen, til andre lokaliteter.

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort. Send oss noen linjer med bilder fra et arrangement som du ønsker å dele i TB.

Artikkeltags