Får med seg Sandefjord ut på glattisen?

BEFARING: Ingrid Marie Eidsten, seksjonsleder park, idrett ogfriluftsliv (til venstre) og idrettskonsulent Mette Nerli i Sandefjord kommune fikk orientering om Maier Arena-prosjektet av virksomhetsleder Magnus C. Martin, kultur, idrett og friluftsliv og idrettsrådgiver Anders Nygaard i Tønsberg kommune.

BEFARING: Ingrid Marie Eidsten, seksjonsleder park, idrett ogfriluftsliv (til venstre) og idrettskonsulent Mette Nerli i Sandefjord kommune fikk orientering om Maier Arena-prosjektet av virksomhetsleder Magnus C. Martin, kultur, idrett og friluftsliv og idrettsrådgiver Anders Nygaard i Tønsberg kommune. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Sandefjord kan bli med på utviklingen av Maier Arena. Nylig var representanter for kommunen på befaring i Tønsberg.

DEL

– Det er langt fram dit, men vi er bedt av ordfører om å sette oss bedre inn i  prosjektet, for å vurdere om det er hensiktsmessig å legge fram prosjektet for formannskapet, svarer Ingrid Marie Eidsten på vårt spørsmål om deltakelse i det allerede interkommunale prosjektet.

– Det vil vi anbefale, og det vil deretter bli en eventuell politisk sak, sier Eidsten som er seksjonsleder i park, idrett og friluftsliv i Sandefjord kommune. Sammen med idrettskonsulent Mette Nerlie en orientering og omvisning på skøytebanen.

Nå vil Tønsberg kommune bli invitert til å orientere politikerne i Sandefjord om prosjektet.

– Det er et veldig spennende prosjekt, og vi ser for oss å legge fram en sak for politikerne i løpet av våren. Der kan de ta stilling til om dette er noe de ønsker å gå videre med, sier Eidsten.

Interessant

– Vi har ingen kunstfrossen skøytebane i kommunen. Vi har en 400-metersbane med naturis i Bugården, og vi har snart en ishall klar. Derfor er det interessant å se på planene i Tønsberg, sier Eidsten.

Det synes også virksomhetsleder Magnus C. Martin i kultur, idrett og folkehelse i Tønsberg kommune. Færder kommune har allerede sagt ja til å være med på utviklingen av Maier Arena. Martin ikke noe imot flere bidragsytere.

– Hvis Sandefjord skulle bli med vil det gjøre finansieringen mer komplett, og ytterligere bidra til at vi klarer målet om at skøytebanen skal ha gratis adgang for alle, sier Magnus C. Martin.

Han understreker at dette er svært tidlig i tankeprosessen og at det nå bare er informert, ikke diskutert størrelse på eventuell deltakelse.

Åpen dør

– De fleste lignende anlegg som det vi ser for oss på Maier Arena tar inngangspenger. Det er vår målsetting ut fra folkehelseperspektivet at det skal være gradvis adgang, sier Martin.

Da kommunen startet planarbeidet for Maier Arena inviterte de alle fylkets kommuner med. Færder kommunes ja betyr at prosjekt får interkommunal status og større offentlige tilskudd.

– Vår holdning er at vi har en åpen dør til alt interkommunalt samarbeid. Skal vi tilby de fasilitetene vi ønsker i Vestfold er samarbeid veien å gå. Det bor mange mennesker innenfor korte avstander. En del anlegg er for dyre til at hver enkelt kommune kan realisere dem, mener Magnus C. Martin. Den holdningen deles av Eidsten.

– Ja, vi tenker likt der, og nå er jo kommunene blitt naboer, påpeker hun.

Hel flate

Maier Arena har lenge hatt et stort behov for en oppgradering. I desember 2015 ble prosjektet tatt med i Tønsberg kommunens anleggsplan for 2016-2019, med mål om realisering innen 2023.

Under den politiske behandlingen i 2016 ble rådmannen bedt om å utrede mulighetene for realisering i 2018.

Tønsberg kommune bruker i dag 3,8 millioner kroner på å drifte Maier Arena og ishallen. Beregninger for det nye anlegget viser en årlig driftskostnad på fem millioner kroner.

Tanken er å bygge kunstfrossen flate over hele stadionområdet, i tillegg til å legge et dekke som gjør at området kan brukes til ulike aktiviteter også på sommerstid.

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort. Send oss noen linjer med bilder fra et arrangement som du ønsker å dele i TB.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken