Tommel opp for svømmehalltomta. Fant ingen kulturminner.

Undersøkelser i høst påviste ingen kulturminner på tomten som er tiltenkt byens nye svømmeanlegg.