Innstiller på nytt nei til hallprosjektet

Rådmannen innstiller på et nytt nei til Flint Håndballs planer ved Slagenhallen. Saken kommer til annengangsbehandling tirsdag kveld.