Prioriterer ti millioner kroner til Messehall A

Messehall A er den store vinneren når Tønsberg kommunes andel av spillemidlene skal fordeles.