Mener banen har vært i ulovlig bruk i fire år: – Vi gjør det som må gjøres nå

PISTOLBANEN: Det er dette anlegget Tønsberg kommune mener det mangler tillatelse til.

PISTOLBANEN: Det er dette anlegget Tønsberg kommune mener det mangler tillatelse til. Foto:

I 2015 anla leder Ulf Karlsen en privat skytebane på Tønsberg Skytterlags anlegg. Kommunen mener banen er bygget og brukt ulovlig.

DEL

– Jeg mener byggingen var innenfor det tillatte, men kommunen er av en annen oppfatning, sier skytterlagets leder Ulf Karlsen i en kommentar. Banen ble bygget med skytterlagets samtykke.

– Akkurat nå avventer vi svar på ønske om et møte med kommunen om hvordan vi skal gå fram med en søknad. Så vidt jeg har skjønt er det et av to mulige utfall da; Anlegget blir godkjent, eller det blir avvist og vi må tilbakeføre området. Vi gjør det som må gjøres, tillegger Karlsen.

TØNSBERG SKYTBANE: Klubbens anlegg ligger litt her midt på bildet.

TØNSBERG SKYTBANE: Klubbens anlegg ligger litt her midt på bildet. Foto:


Stengt

Pistolbanen er ikke i bruk nå. Den ble stengt etter at kommunen og politiet var på befaring Tønsberg Skytebane 27. august.

Anlegget ligger ved Lensberg drøye halvannen kilometer fra Aulerødkrysset på E18.

I tilsynet skriver kommunen at «Tiltaket består av ringmur på cirka 30x10 meter som igjen består av oppført betongklosser (konstruksjon) og noe trekonstruksjon. Disse er anlagt som skjerming for skytebanen. Konstruksjonen varierer fra en høyde på to til cirka fire meter på det høyeste fra terreng. Noe av fjellterrenget er også knust og fjernet med hensyn til plasseringen. Det har ifølge tiltakshaver ikke blitt foretatt sprengningsarbeid.»

Ikke tillatelse

Det finnes ikke dokumenter i kommunens arkiver som tilsier at det er gitt tillatelse til ny pistolbane.

Karlsen fikk frist på seg til 5. september med å svare.

Alle typer våpen som baneinstruksen omtaler så som rifle, pistol, hagle og annet kan benyttes på alle tre baneholdene 100 meter, 300 og 600 meter, mener Ulf Karlsen i sitt svar.

I sitt svar til Karlsen skriver kommunen at «innkommende dokumenter endrer ikke myndighetenes syn på allerede utførte arbeider som omfattes som søknadspliktig etter plan- og bygningsloven.»

Følges opp

– Resten av banen er åpen, så dette skaper ikke problemer for treningen, sier Ulf Karlsen. Har var litt overrasket over at kommunen fikk et anonymt tips om pistolbanen.

– Er du skuffet over at vedkommende ikke tok kontakt med dere?

– Det vil jeg ikke mene noe om, sier Karlsen.

Saken går nå videre til en såkalt ulovlighetsoppfølging i kommunen.

Plan- og bygningsloven pålegger kommunen å forfølge overtredelser av denne typen. Blir en søknad avvist kan det vanke tvangsmulkt hvis ikke området tilbakeføres slik det var før bygging.


Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort. Send oss noen linjer med bilder fra et arrangement som du ønsker å dele i TB.

Artikkeltags