Sprøyterom til felles beste?

SIER NEI: Anne-May Hgosnes sier nei til sprøyterom.

SIER NEI: Anne-May Hgosnes sier nei til sprøyterom. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Det kan virke som om Høyre i Tønsbergs Blad 3. juli tenker at et sprøyterom vil redusere overdosedødsfall ved bruk av heroin. I rapporten fra SIRUS står det: «Det er ikke mulig å vite om sprøyteromsordningen har hatt innvirkning på antall overdoser og overdosedødsfall i Oslo. Effekten av sprøyterom på overdoser og overdosedødsfall kan heller ikke sees isolert. Antall heroininjeksjoner i sprøyteromsordningen utgjør dessuten bare en svært liten andel av antall injeksjoner som settes i Oslo.»

Høyre tenker også å kunne tillate bruk av andre narkotiske stoffer enn heroin i sprøyterommet – såkalt sentralstimulerende stoffer (amfetamin/metamfetamin og kokain o.a.). Det er kun heroin som tillates etter Sprøyteromsloven i FNs narkotikakonvensjoner.
Når det gjelder å tillate «inhalering av heroin» i et sprøyterom eller «røyking av heroin» må det sees på effekten av dette. Hvis det menes at de som injiserer heroin skal gå over til å røyke heroin vil det innebære at røyking vil kreve 3 ganger så mye stoff for å nærme seg samme ruseffekt som ei sprøyte gir. Dette betyr mye større kostnader og «Kicket» for brukeren blir heller ikke det samme ved å injisere heroin.
I tillegg står følgene i Regjeringens Ot.pr.p.nr 59: «Sprøyterommet i Oslo har relativt høye driftskostnader, sammenlignet med andre tiltak. 2008 hadde de et budsjett på ca. 12 millioner kroner.» Videre heter det: «Evalueringen viser at sprøyteromsordningen i Oslo ikke er egnet for mennesker med både rusmiddelavhengighet og alvorlige psykiske lidelser eller atferdsproblemer.» Det siste er et av de største følgene ved tung rusavhengighet.

Best mulig hjelp til rusavhengige

Fremskrittspartiet (Frp) er opptatt av et verdig liv for tunge rusavhengige. Hva er så et verdig liv når du trenger rus hver dag og har bivirkninger som angst, søvnløshet, pengemangel til mat og klær og ofte er tidvis bostedsløs? Er det et sprøyterom? Eller er det et sted der du kan få trygghet og hjelp til å bo? Et sted der du kan få utvidet helsehjelp og hjelp tilbake fra et liv i rus? Hvordan kan vi forebygge slik at færre blir tunge rusbrukere? Hva kan du og jeg som politiker gjøre?

FrP ser på rusavhengighet som en sykdom som skal få omsorgstjenester og behandling. Vi ønsker et tett samarbeid med pårørende og frivillige organisasjoner om hjelp til rusavhengige og deres pårørende. Det er viktig å kunne komme tidlig inn ved et begynnende rusproblem. Det å ha gode helsesøstertjenester der ungdom og pårørende kan få informasjon og hjelp vil kunne være forebyggende. Hjemmet er viktig for barn og unge. Derfor vil Frp søke tiltak der hjemmet kan få hjelp og støtte.

Bruk av «sprøyterom-millionene»

Sterkt rusavhengige trenger ofte hjelp til å bo. De trenger ofte tilrettelagte boliger og en egen kontaktperson i hjelpeapparatet. Det å kunne få individuell plan med oppfølging for å komme videre er en viktig satsing. Det kan gi hjelp til å klare å bo og å klare økonomisk styring. Noen trenger bolig med 24 timers bemanning over en tid. Andre må kanskje bo i en slik bolig ut livet. Frp vil se på muligheten for tilrettelagte boliger til rusavhengige i samarbeid med private – også med 24 timers bemanning. Skal den som har fått behandling for sin rusavhengighet klare å komme seg «tilbake til et normalt liv» trengs det tett oppfølging i ettertid. Her må det tilrettelegges for rehabilitering (ettervern) for rusavhengige som har vært til behandling og slik forhindre tilbakefall.

Fremskrittspartiet er i første omgang opptatt av å bruke «sprøyterom-millionene» til forebygging, hjelpetiltak og rehabilitering. Å bruke millioner til ett tiltak kun for én gruppe som daglig sliter med rusproblemer ser ikke Frp som en helhetlig ruspolitikk. Det å styrke alt fra helsesøster til feltpleien til rehabilitering vil gi en styrke på rusfeltet som kan hjelpe både i en begynnende rusfase og ved langt kommet rusavhengighet.

Kilder: www.FHI.no / www.FMR.no
 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.