Substantivet varde er beslektet med de norrøne ordene varði som handler omå være vár og oppmerksom, og varða som handler om å holde vakt.

«Stå vakt om naturen!» oppfordrer dikteren Teodor Caspari (1853–1948) i et av sine mest kjente dikt. «Det kommer en dag da den syke kultur/ vil fylle all verden med vånde,/ en dag da maskinenes dunster og dur/ vil døyve og kvele din ånde». Den dagen Caspari sikter til, har den kommet? Har vi en syk kultur når menneskeskapt global oppvarming brukes som argument for raskere nedbygging av natur? Har vi et sykt demokrati når de politiske myndighetene ikke respekterer Høyesterett (jf. Fosen-dommen)?

Flere og flere mener det, og derfor arrangeres det 8. oktober vardetenninger for fjerde år på rad. Vi varsler om en stor fare som truer med å ødelegge det siste vi har av natur på land, i fjæra og til havs: Vindindustrien.

LES OGSÅ: Nasjonalt eierskap til krafta vår

Skåne naturen

Det beste vi kan gjøre for å stabilisere klimaet er å skåne naturen, ikke valse over den med hydraulikkolje, giftholdig mikroplast og betong. Vi må være oppmerksomme på at klimaretorikk misbrukes på det groveste av aktører i vindindustrien, og at noen av våre politikere dessverre lar seg narre. Vi må være på vakt når myndighetene midt i sommerferien legger til rette for industrialisering av enorme havområder, uten krav om prosjektspesifikke konsekvensutredninger, gjennom EUs plan Repower EU. Vi må protestere når brutal nedbygging av natur påstås å være svaret på uansvarlig eksport av arvesølvet: Vannkraften.

«Slå angrepet ned! Dem opp mot de hissige hjerner!» skriver Caspari, og vi er mange som vil følge oppfordringen. Vil du vise at du bryr deg, så kom til La Naturen Leves vardetenning på toppen av Slottsfjellet lørdag 8. oktober klokken 18, eller arrangér din egen vardetenning der hvor du er!

LES OGSÅ: Voldtekt av naturen

Hvordan arrangere en egen vardetenning?

Vil du arrangere en egen vardetenning og samtidig ta del i den internasjonale markeringen, så ta kontakt med Irene Njå-Gjellestad via Messenger, og sørg for at varden blir registrert på kartet med adresse og GPS-koordinater. Det man trenger for å få det til, er én eller flere ildsjeler, en grunneier som har gitt tillatelse til en politisk markering der flammen skal brenne, og at brannvesenet er varslet.

Noen velger å lage et større arrangement med taler og kulturelle innslag, men dette er på ingen måte noe krav for å delta.