Gå til sidens hovedinnhold

Stadig flere tar utdanning, men får de jobb?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Aldri har Norge utdannet flere mennesker enn i de siste 10 årene, men fortsatt er det ubalanse mellom det bedriftene trenger - og det arbeidssøkere har av kompetanse. Dette viser siste utgave av NHOs «Kompetansebarometer», en årlig undersøkelse gjort av Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.

Digital og grønn omstilling


Det å ha et udekket kompetansebehov for en bedrift, handler ikke bare om å ha nok

folk, selv om over sytti prosent av bedriftene som har svart på undersøkelsen, vil ansette nye folk fra det norske arbeidsmarkedet nå. Det handler også om å heve kompetansen til de som allerede er ansatt, ikke minst for å gi bedriften mer digital og mer grønn kompetanse.

Planlegge utdanningstilbud sammen


NHO er svært opptatt av at samspillet mellom utdanningsinstitusjonene, politikere og bedrifter må bli bedre. Utdanningene kan bli enda mer praksisnæreog arbeidslivsrelevante, og den tilbudsstrukturen som legges av skoleeiere, kan i større grad speile arbeidslivets behov. Hvilket antallklasser og studietilbud som tilbys i hva, og hvor – må vedtas først etter systematiske og grundige høringer i arbeidslivet. Systemet for dette er ikke godt nok nå.

Fortsatt stort behov for realfag og yrkesfag

Det er fortsatt slik at alt for få i dette landet velger å ta en yrkesfaglig utdanning og videre utdanning innen ingeniør- og tekniske fag. SSB anslår at vi med dagens gjennomføringsandel vil mangle inntil 90.000 fagarbeidere i 2035. Det er også slik at for mange syns det er en barriere å komme i gang med kompetansepåfyll av et visst omfang samtidig som de jobber. Konsekvenser av å ha et udekket kompetansebehov er blant annet tapte kunder eller markedsandeler eller utsettelse av utvidelse av virksomheten.

Bedriftenes behov for kompetanse innen bærekraft og IT

Tre av fire NHO-bedrifter trenger å bygge opp IKT-kompetansen sin for å kommunisere og samarbeide på digitale plattformer, publisere informasjon på digitale plattformer, sikre digital sikkerhet og ta i bruk elektronikk, maskinvare og smarte komponenter. Det er også stor vilje til å bidra i klima- og miljøkampen, men kunnskap om bærekraftige løsninger mangler, og ansatte med rett kompetanse er mangelvare. Antallet studieplasser innen IKT og bærekraft i UH-sektoren må derfor trappes betydelig opp, særlig på etter- og videreutdanningsmarkedet. Fleksible og modulbaserte utdanningstilbud ønskes slik at barrierene for livslang læring blir mindre for ansatte og ledere.

Oppdaterte karriereveiledere


Tilstrekkelig og forutsigbar tilgang på relevant kompetanse er en forutsetning for kunnskapsbasert verdiskaping og produktivitet. Alle som skal ta utdanningsvalg må derfor ha tilgang til oppdatert og god informasjon om hvilken kompetanse ulike deler av næringslivet har behov for. NHO ønsker mer deling av kunnskap og informasjon, og at flere av organisasjonene i arbeidslivet enn NHO - spør sine medlemmer og deler svarene systematisk med offentlige og private utdanningstilbydere og skoleeiere.

For å motvirke mangelen tror vi følgende virkemidler er viktige:

 • Bedre markedsføring av mesterbrev, fagskole, og studier ved høyskoler og universitet som har åpnet for søkere med fagbrev
 • Gode korte og yrkesrettede utdanninger som etter- og videreutdanningstilbud
 • Effektive lærlingeklausuler i offentlig anbud
 • Flere læreplasser i offentlig sektor
 • Gode opplæringstilskudd til lærebedrifter
 • Godt verktøy og utstyrsparker i skolene
 • Relevante og dynamiske læreplaner
 • Styrking av karriereveiledningstjenester
 • Det støttes opp under prosjekter og satsinger som fremmer interessen for realfagi skolen, som for eksempel realfagskommuner, Newtonrom, Forskerfabrikken, Jenter og teknologi, Enter og Lektor 2
 • Flere studieplasser til Fagskolene og ingeniørutdanninger i universitet- og høyskolesektoren
 • Klok bruk av BIO-midler, bedriftsintern opplæring for etter- og videreutdanning

Det at stadig flere tar utdanning er av stor verdi uansett, men fokuset for oss i næringslivets hovedorganisasjon er informere om hva som finnes av læreplasser og jobber. Kanskje kan det også påvirke de som velger å gå i gang med utdanning og omstilling?

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.