I dagens meningsmåling i TB om oppsplitting av Telemark og Vestfold (21.1) ønsker 65% å splitte opp fylket, og det er nå en klar tendens i kommunestyrene om å få tilbake gamle Vestfold. 55% vil også ha folkeavstemning mot 58% sist, for fylkestingets skammelige og udemokratiske avvisning av folkeavstemning har skapt stort sinne blant folk.

Fylkestinget skulle være våre tjenere, men opptrer nå som våre herrer og umyndiggjør oss.

I meningsmålingen har man også spurt om det er verdt pengene å bruke 80 til 100 millioner på å splitte opp fylket, og over 50% svarer ja. Det er et utrolig spørsmål fra et byrå som ikke kan ha fulgt med! For Finansdepartementet og finansministeren har mange ganger slått fast at staten skal ta regningen ved oppsplitting. Så tøvet fra tilhengerne av storfylket om at det blir dyrt, og at vi trenger pengene til veier og skoler, det er og blir tøv, og de lurer dermed folk. Og hvordan byrået har kunnet stille et slikt spørsmål er bare helt uforståelig.

I et intervju i NRK-distriktsnytt med bla. Færders ordfører Jon Sannes Andersen (20.1), stilte også (den uinformerte?) journalisten spørsmålet om ikke dette ble dyrt. Og fikk et helt korrekt svar fra ordføreren: Det er ikke et poeng - staten tar jo regningen.

Så nå burde dette endelig være forstått!