Gå til sidens hovedinnhold

Statsbudsjettet har behov for større klimasatsing i kommunene

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Mandag 15. november startet forhandlingene om statsbudsjettet mellom SV og regjeringspartiene SP og AP. Det er en god anledning til å styrke klimaprofilen i statsbudsjettet gjennom politikk som kommer kommunene til gode.

Det er mye å ta tak i for SV. Den avgåtte Solberg-regjeringen leverte et forslag til statsbudsjett som trappet opp co2-avgiften i retning av 2000 kr per tonn innen 2030. I seg selv et sterkt grep for å redusere klimagassutslipp. Men klimaprofilen i budsjettforslaget stoppet ved økte avgifter i ikke-kvotepliktig sektor. Støre-regjeringen hulet deretter ut de økte avgiftene, og fjernet i tillegg en del av tiltakene i Solberg-budsjettet.

Den totale klimaprofilen var endret, men ikke styrket.

Støre-regjeringen tok ut de planlagte belønningsmidlene for areal- og transporttiltak i Vestfold og fire andre byområder. Det er en svekkelse av grønn byutvikling i områder med mange innbyggere.

Det har også rådet stor usikkerhet om kollektivtilbudet, etter at Solberg-regjeringen gikk inn for å stanse koronatilskuddene fra nyttår. Det skaper et stort gap mellom slunkne billettinntekter og finansieringen av ordinært rutetilbud. Konsekvensen er at fylkene må kutte i rutetilbudet, eller finansiere disse ved å kutte i andre tjenester. Dette problemet gjelder også innen tannhelse. Finansminister Vedum lo problematikken bort og viste til 500 millioner kroner i økte inntekter til fylkeskommunene. Av disse får Vestfold og Telemark 35 millioner kroner. Men skal dagens rutetilbud opprettholdes, så vil det sluke hele beløpet på bekostning av behovene i tannhelse, i skolene og på fylkesveiene.

Heldigvis har SV satt opp 500 millioner kroner mer til kollektivtransporten i sitt alternative statsbudsjett, og foreslår i tillegg en momsreduksjon fra 12 til åtte prosent. Dette utgjør en verdi på over 1 milliard kroner fram til revidert nasjonalbudsjett i vår.

Det er også et stort behov for å styrke klimasatsordningen, og å sette kommuner og fylkeskommuner i stand til å gjøre kostbare, men miljøvennlige investeringer i nye ferger og kjøretøy, i fossilfri oppvarming, og til å sette krav til utslippsfri og fossilfri anleggsmaskiner. Om fossilfri gravemaskiner og busser er en del av framtida, så må kommunesektoren kunne etterspørre dette. Men det koster ekstra med ny teknologi.

Hva kommunesektoren skal være i stand til å levere, avhenger også av de to regjeringspartiene. Et nytt statsbudsjett kan bli en årlig begivenhet som kommer både kommune og klima til gode. Men vi kan ikke la det bli en årlig begivenhet hvor SV berger et ordinært tilbudsnivå i kommunesektoren. Det må regjeringspartiene klare å levere på selv også.

Kommentarer til denne saken