Planene for neste års pengebruk i Norge legges frem. Jeg personlig har overhodet ingen forventninger eller tiltro til at livet skal bli litt bedre i Norge for dem som av ulike grunner sliter «nederst ved bordet». Det dukker nok opp små økninger av ulike utgifter som blir tyngst å takle for dem som har minst. Jeg har ingen illusjoner om at 169 personer med millionlønn og mange ekstra fordeler skal evne å forstå hvordan det er f.eks. å mangle penger til mat eller andre nødvendigheter.