Politivakt på skolen etter trussel om skoleskyting

Setningen som sto på tavla i klasserommet fikk skolen til å varsle politiet.