Gå til sidens hovedinnhold

Stella og Castor: Ta ansvar for egen politikk, Arbeiderpartiet

Vi i Høyre mener tilbud som Stella og Castor kompetansesenter er så viktig at fylkeskommunene må gjøre det vi kan for å sikre senteret drift.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I sitt svarinnlegg i Tønsbergs blad 03.01 til mitt innlegg om nedleggelsen av Stella og Castor kompetansesenter bruker Arbeiderpartiets representanter Anne Rygh Pedersen, Truls Vasvik og Tone Berge Hansen mer tid på å forsvare en løsning Røde kors selv har sagt ikke fungerer, enn på å beskrive hva de faktisk har tenkt til å gjøre med situasjonen for Stella og Castor kompetansesenter.

BAKGRUNN: Uverdig utspill fra Karoline Aarvold

Det er synd, for det inkluderingssentret Stella og Castor kompetansesenter var har gitt et fantastiske tilbud til over 700 personer fra 60 ulike nasjoner gjennom kurs, aktiviteter, veiledning og språktrening de seks årene de har drevet. Derfor er det er veldig trist at tilbudet nå forsvinner.

Det er riktig som representantene fra Arbeiderpartiet skriver i sitt innlegg at Høyre var med på det enstemmige vedtaket i fylkestinget i februar som sikret Stella og Castor kompetansesenter støtte for 2021, og at senteret i utgangspunktet måtte søke støtte fra de årlige ordinære søknadsmidlene for 2022. Det er også riktig at Røde Kors i Vestfold selv må velge hva de ønsker å gjøre, og hvilke tilbud de ønsker å ha.

BAKGRUNN: Det Stella og Castor har fått til er unikt og imponerende. Hva nå, Arbeiderpartiet?

Det Arbeiderpartiet velger å unnlate fra sitt innlegg, og som er helt avgjørende for å forstå hele saken, er at Røde kors blant annet til NRK 08.12 har begrunnet nedleggelsen av Stella og Castor kompetansesenter med at de ikke kan drive på årlige søknadsbaserte midler. Et tilbud som Stella og Castor trenger en mer langsiktig løsning enn årlige søknasbaserte midler, fordi søknadbaserte midler er for usikkert og uforutsigbart for et tilbud som dette.

Det er bakgrunnen for at Høyre, Krf og Frp la inn 1 millioner kroner til Stella og Castor kompetansesenter i fire år fremover i vårt alternative budsjett i desember, og også bakgrunnen for at vi har skiftet mening siden vedtak i februar.

Les også

Klar beskjed til politikerne - integreringssenteret Stella og Castor kan ikke begraves i stillhet

Fordi vi regnet med at det rødgrønne flertallet ikke kom til å støtte vårt budsjettforslag, fremmet vi (sammen med Venstre) i samme budsjettmøte i desember et eget forlag om at fylkeskommunen skal gå i dialog med Stella og Castor kompetansesenter for å sikre senteret fremtidig drift. Det forslaget ble også nedstemt av flertallet.

Les også

Cecilie og Bodil frykter konsekvensene: – Det er veldig vondt å tenke på

Vi i Høyre mener tilbud som Stella og Castor kompetansesenter er så viktig at fylkeskommunene må gjøre det vi kan for å sikre senteret drift. Det kan vi gjøre ved å stille opp med mer forutsigbare økonomiske rammer, og ikke bare søknadsmidler fra år til år.

Derfor synes jeg det er rart at representantene fra Arbeiderpartiet henviser Stella og Castor til en årlig søknadsbasert støtte Røde Kors selv har sagt ikke fungerer for dette tilbudet, og at Arbeiderpartiet ikke en gang vil se på hva fylkeskommunen kan bidra med for å sikre Stella og Castor kompetansesenter fremtidig drift.

Les også

Legger ned integreringstilbud i Tønsberg: – Det er trist

At representantene i tillegg bruker ord som «uverdig» og «et forsøk på å spille politisk mynt» når jeg påpeke dette i mitt innlegg 20.12 synes jeg ikke viser annet enn at de ikke ønsker å ta ansvar for egen politikk.

Jeg synes det er veldig trist at Stella og Castor kompetansesenter må stenge dørene, og jeg skulle ønske vi kunne stått sammen om å gjøre det fylkeskommunen kan for å sikre senteret fremtidige og langsiktige økonomiske rammer.

Kommentarer til denne saken