Statens vegvesen melder om vedlikeholdsarbeid i Frodeåstunnelen.

Tunnelen holdes stengt i fire timer, mellom klokken 10.00 og 14.00 i dag.

På vegvesen.no informerer veivesenet at det dreier seg om vanlig vedlikehold.