Politiet tror gjerningsmennene var på Oslofjord Convention Center, som er Utlendingsdirektoratets akuttmottak for asylsøkere i Vestfold.

Både Stokke-ordfører Erlend Larsen og ordenssjef Frank Gran i Vestfold-politiet bekrefter at det skal ha vært minst tre hendelser der utenlandske menn har skremt unge jenter i Melsomvik-området.

–Politiet antar at dette er personer bosatt på OCC basert på beskrivelser. Det er nærliggende å tro, sier Gran.

– Holdt fast jente

Det ene tilfellet skjedde i en butikk, der en jente yngre enn 13 år skal ha blitt holdt igjen i hender og kropp. Det andre tilfellet skjedde da en jente i tidlige tenår skal ha blitt forsøkt holdt igjen da hun kom syklende. Hun klarte å sykle raskt vekk. I et tredje tilfelle skal en jente på moped også ha blitt forsøkt holdt igjen, men hun klarte å svinge unna.

LES OGSÅ: Asylsøkere braket sammen på Brunstad

Hendelsene har skapt stor frykt i lokalmiljøet. Den ene hendelsen ble omtalt av jentas foreldre under et informasjonsmøte for OCC-naboene onsdag i forrige uke. Jentas mor understreket at hun er svært positiv til en god behandling av flyktninger, men var også bekymret for barnet sitt.

Ordenssjef Frank Gran antar at personen som står bak trolig var i gruppen som ble forflyttet da antallet flyktninger hos OCC ble redusert fra rundt 1.000 til 400 i forrige uke.

– I det andre tilfellet var det mistanke om hvem som sto bak. Etter at de ble sendt bort fra kommunen, har det ikke vært flere tilfeller, sier Gran.

Ifølge Gran, dreide dette seg om 2-3 «problempersoner» som måtte rulleres vekk av andre årsaker.

– Kulturbetinget

– Dette dreier seg om kulturbetingede utfordringer. Det går på holdninger de har til yngre jenter som beveger seg ute, uten følge av mannlige slektninger, og ikke slik de er vant med fra arabiske land. Vi regner med at det er derfor de har gjort dette, sier politiets ordenssjef.

LES OGSÅ: Tønsberg kommune tar i mot flere flyktninger

– Det er derfor vi har økt patruljeringen i området, legger han til.

– Vet du om noen har forklart asylsøkerne at om de har sin kultur i sine hjemland på dette området,  så har vi vår her?

– Vi har diskutert forskjellige løsninger, og vi ønsker at det kunne lages en informasjonspakke for asylsøkerne som kommer. Men det finnes ikke for akuttmottak, som OCC er. Det skaper utfordringer. Vi ser jo at Utlendingsdirektoratet er bakpå, at de ikke klarer å få gjort noe med dette. Samtidig er mitt inntrykk at UDI gjør så godt de kan. Hvis asylsøkerne forblir på OCC i uke etter uke, må det mer aktivisering til. Og i alle fall informasjon, sier Frank Gran, som ber publikum om å melde fra med en eneste gang hvis det skjer noe som skaper frykt.

LES OGSÅ: Flere kommuner finner ikke ledige lokaler til asylsøkere

– Vi skal ikke endre oss

Politiets ordenssjef gjør det klart at foreldre og barn skal kunne bevege seg trygt, akkurat som før, selv om det er kommet nærmere tusen asylsøkere inn i lokalsamfunnet.

– Vi skal ikke endre oss. Selvsagt skal vi ha respekt for kulturen til dem som kommer, men den respekten må gå begge veier. Det blir feil om vi endrer oss og vår måte å leve på. Dette er et gjensidig forhold. Det må vi informere asylsøkerne om. Vi må gi klar melding om hva vi forventer av dem, sier ordenssjefen i Vestfold-politiet.

LES OGSÅ: Kan ta imot flere enn 1.000

De samme tankene har HMS-ansvarlig Nils Vedvik på OCC gjort seg, samtidig som han understreker at de aller fleste asylsøkerne på stedet er hjelpsomme, takknemlige og svært høflige.

– Må ha tydelige forventninger

– Hvem tar samtalen med dem, kanskje særlig om det som kan være en kulturforskjell i kvinnesynet?

– Da UDI var her forrige uke, snakket vi nettopp om dette. Vi har bedt UDI arrangere en serie med informasjonsmøter, der vi også gjør det klart hvilke forventinger vi har til dem som kommer hit. Planen er å lage en serie der vi deler gruppene inn etter språk. Det gjør det lettere med avbrytelser og spørsmål. Nå ligger ballen hos UDI.

– Når det gjelder forventninger vi  har til hvordan asylsøkere oppfører seg i lokalsamfunnet, er det politiets oppgave å informere om det. Vi må skape forståelse, og vi må ha forventinger, sier Nils Vedvik.

Ordføreren: Meld fra til politiet

Stokke-ordfører Erlend Larsen bekrefter at han er kjent med hendelsene, og ber publikum melde fra til politiet om noe skjer.

– Heldigvis har politiet god oversikt over hva som skjer. Vi jobber tett sammen med OCC, som også har oversikt, sier Larsen.

Han er særlig bekymret for at asylsøkerne, stikk i strid med intensjonen, blir værende i lengre tid ved akuttmottaket på OCC.

– Da oppstår det miljøer, sier Erlend Larsen.