«Det er jo ved Guds nåde at noen er fattige og andre er rike blant oss.»

Verdensleder Kåre Johan Smiths stemme runger i storsalen på Brunstad. Menigheten lytter. Det er høsten 2012, og innsamlingen til det neste milliardbyggetrinnet på Brunstad pågår for fullt. Ved lederens side står Bernt Aksel Larsen, skatterevisor og Smiths nærmeste medarbeider siden han overtok makten i menigheten på begynnelsen av 90-tallet.

De to deler ikke bare troen, de forretningsmessige båndene er også mange og tette.

DU KAN BIDRA: Hjelp oss å finne svarene

Imperium

På scenen gjentar de to gang på gang hvor viktig det er å grave dypt i lommeboka. Larsen kan fortelle at medlemmene utsetter familiene for store farer hvis de ikke gir.

Men samtidig som medlemmenes innsats og gaver har bygget et gigantisk stevnested på Brunstad, har flere menighetstopper med Smith og Larsen i spissen blitt svært velstående.

De har bygget opp et imperium av selskaper verden over. Flere av dem i såkalte skatteparadiser.

Smiths og Larsens rikdom har ikke gått upåaktet hen i menigheten.

Se hva de eier:
Profil: Kåre Johan Smith (68)
Profil: Bernt Aksel Larsen (53)


– Flere stiller spørsmål ved hvordan de to er blitt så velstående, men det er ikke rom for å stille kritiske spørsmål åpenlyst, sier et aktivt medlem av Smiths Venner til Tønsbergs Blad.

– Jeg er meget forundret over at lederne åpenbart har store inntekter og formuer, som synes gjennom hus, hytter, biler og så videre, mens fattige skoleelever oppfordres til å bidra til det neste byggetrinnet på Brunstad med flere tusen kroner hver måned, enten i form av penger eller dugnadstimer, sier en annen kilde i menigheten.

– Disse kildene har lite faktisk kjennskap til oss eller hva vi faktisk driver med, er Smith og Larsens kommentar i en e-post til Tønsbergs Blad.

De understreker at selskapene det er snakk om ikke har noe med menigheten å gjøre.

– De selskap vi har startet har vi etablert utelukkende med egne midler. Vi har aldri lånt penger av menigheten eller på annen måte benyttet oss av posisjoner vi har hatt i menigheten, skriver de.

Men Smith og Larsen har nytt godt av arbeidskraften til ungdom fra de såkalte A-lagene. Dette er ungdom som har viet en periode av sitt liv til å tjene menigheten, og disse jobber også for selskaper utenfor menigheten.

Smith og Larsen har hatt betydelige eierinteresser i flere av disse selskapene. Ingen av A-lagsungdommene har imidlertid jobbet ulønnet, ifølge de to. (Les mer om dette i Tønsbergs Blad i morgen .)

KOMMENTAR: Fra Brunstad til Kypros. Derfor skriver vi om Smiths Venner-toppene

Luksuseiendommen

I årene 2009–2011 sikret Bernt Aksel Larsen og Kåre Johan Smith seg en luksuseiendom på nær 600 mål i Blindleia i Lillesand kommune.

Eiendommen har én kilometer strandlinje og ligger i ett av Norges mest eksklusive ferieområder. Stedet var tidligere eid av nøttlendingen Jostein Eikeland, som forsøkte å selge eiendommen for 36 millioner kroner i 2008. Det ville i så fall vært ny prisrekord for landsteder i Norge.

Men i 2009 gikk eiendommen i stedet på tvangssalg for 18 millioner kroner.

Kjøperen var Bernt Aksel Larsen, som på dette tidspunkt var medlem av styret i Brunstad Christian Church og styreleder for Brunstad Kristelige Menighet i Oslo og Follo.

På spørsmål fra Finansavisen om han opptrådte som stråmann for menigheten da han kjøpte stedet, svarte Larsen:

– Vår familie har bodd i området i flere hundre år, og jeg skal ha det selv.

LES OGSÅ: Slik kjøpte de Tronderøya

Nekter å svare

Men slik ble det ikke. Landstedet på Sørlandet gikk i stedet til skatteparadiset Sveits. For eiendommen ble ikke overført til Larsen personlig, men til et selskap Larsen stiftet, Tronderøya AS. Dette selskapet ble deretter overført til et sveitsisk selskap ved navn Kolme Tack Holding.

Etter to år kjøpte Bernt Aksel Larsen og Kåre J. Smith Tronderøya AS tilbake gjennom selskapet Kraakstad Invest, som de to eide sammen. Alt ved hjelp av penger hentet via Kypros, gjennom selskapet Baronesa Trading Ltd.

Tønsbergs Blad har stilt Smith og Larsen en lang rekke spørsmål om kjøpet av Tronderøya og selskapene Kraakstad Invest, Baronesa Trading på Kypros og Kolme Tack Holding i Sveits.

Smith og Larsen nekter imidlertid å svare på de fleste av disse spørsmålene, under henvisning til at de ikke lenger eier Kraakstad Invest og dermed heller ikke Baronesa Trading og Tronderøya.

Det hjelper ikke at mange av spørsmålene gjelder disposisjoner disse selskapene gjorde mens Smith og Larsen eide dem. Kåre J. Smith svarer slik:

– De aller fleste spørsmål dreier seg om selskaper hvor både Bernt Aksel Larsen og jeg er helt ute av bildet. Vi finner det vanskelig, for ikke å si umulig, å informere om interne ting i selskaper som andre eier og driver. Dersom dere har spørsmål relatert til enkelte selskaper så må selskapets lovlige representanter kontaktes om disse, skriver Smith i en e-post.

Solgt til Kypros

Men selv om Smith og Larsen er svært opptatt av å markere avstand til Kraakstad Invest, som de eide halvparten av hver så sent som i desember, er de ikke helt ut av bildet, slik Smith hevder. Begge har familiemedlemmer som fortsatt har sentrale posisjoner i både Kraakstad Invest og Tronderøya.

Det var i november/desember 2012 at aksjene i Kraakstad Invest og dermed datterselskapet Tronderøya AS ble solgt for en ukjent sum til et selskap på Kypros, Kolwezi Investments Ltd. Verken Smith eller Larsen vil si noe om hvordan de kom i kontakt med dette selskapet, som deler styremedlem og adresse med et selskap som tilbyr stråmannstjenester.

Tønsbergs Blad har forsøkt å få tak i dette styremedlemmet, som heter Maria Elia, for å få vite hvorfor dette selskapet eier en luksuriøs fritidseiendom på Sørlandet, men hun har ikke svart på våre henvendelser.

Maria Elia er også styreleder i selskapet Mastserve Ltd, et firma som blant annet tilbyr stråmannstjenester som å eie aksjer på vegne av den reelle eieren, oppnevne lokale styremedlemmer og gi vedkommende selskap en adresse på Kypros.

På Mastserves nettsider kan vi lese at selskapets fremste etiske målsetting er konfidensialitet.

– Kjøper er et selskap som ikke er nærstående til noen av oss, skriver Kåre J. Smith.

På spørsmål om de to er de reelle eierene bak det kypriotiske selskapet Kolewezi, svarer de:

– Langt i fra. Dette selskapet er eid av privatperson(er).

Om disse personene er Maria Elia på Kypros, eller noen andre, har vi ikke fått svar på av verken Smith eller Larsen eller noen av de andre vi har spurt.
Men selv om de omtaler det kypriotiske selskapet som «ikke nærstående», er det altså ikke lenger unna enn at familiene til Smith og Larsen har sentrale posisjoner i både Kraakstad Invest og datterselskapet Tronderøya fortsatt:

■ Kåre Smiths sønn Kristian Johan Smith er daglig leder og varamedlem i styret i Kraakstad Invest.
■ Kona til Bernt Aksel Larsen, Heidi-Kristiina Larsen, har overtatt etter ektemannen som styreleder i Tronderøya AS. Datteren er styremedlem.
■ Det kypriotiske selskapet har åpenbart stor interesse for Bernt Aksel Larsens eiendommer i tillegg til Tronderøya. For ikke mange måneder siden kjøpte Kraakstad Invest gården han bor på i Ski kommune og hytta på fjellet. Begge eiendommene var eid av kona til Larsen.

STYRELEDER I KRAAKSTAD INVEST: – Selskapet har ikke offentlighetens interesse

Sprikende forklaringer

Smith og Larsen har gitt helt forskjellige svar på hvorvidt de har tjent penger på salget av Kraakstad Invest eller ikke.

Dette skriver Smith i mars: «Vårt salg av aksjer ble gjort til en pris lavere enn vår kostpris. Dette har selvsagt også å gjøre med markedssituasjonen og den pris vår kjøper var villig til å betale.»

I helgen skriver Larsen etter å ha hatt Tønsbergs Blads saker til gjennomlesning på forhånd:

«Når det gjelder gevinsten fra salget av aksjene i Kraakstad Invest AS i 2012 (den eneste gevinst som er tatt ut i denne saken) betalte jeg min skatt, og deretter gav jeg hele gevinsten til allmennyttig arbeid.»

BERNT AKSEL LARSEN: Spekulativt om penger og paradis

På spørsmål om hvem som har rett, skrev de i går dette i en felles kommentar:

«Begge deler er riktig. Kostpris er fordelt over flere land og kommer derfor ikke til fradrag i sin helhet i den norske beskatningen. Håper dette er forståelig, selv om det kan framstå som litt teknisk vanskelig.»

Hvilket almennyttige formål som har fått gevinsten, vil ikke Larsen fortelle.

Men gevinsten er rapportert til ligningsmyndighetene, opplyste begge i går.

Fikk ikke betalt

Hva det kypriotiske selskapet Kolwezi skal med et lukseriøst landsted på Sørlandet, får vi ikke vite.

Hva det sveitsiske selskapet Kolme Tack Holding i 2009 skulle med landstedet, er det heller ikke mulig å få svar på.

Bernt Aksel Larsen vil ikke svare fordi han ikke har vært eier av Kolme Tack Holding. Dette til tross for at det var han som solgte Tronderøya AS til Kolme Tack Holding i 2009, og at det var han og Smith som sammen kjøpte Tronderøya tilbake i 2011 gjennom Kraakstad Invest.

Da Bernt Aksel Larsen fikk tilslaget på Tronderøya sommeren 2009, sa han altså til Finansavisen at han skulle bruke stedet selv. Men etter kort tid ble Tronderøya AS overdratt til Kolme Tack Holding.

Larsen gir en lite oppklarende forklaring på hva som skjedde:

– Det skjedde flere ting i denne prosessen utover sommeren og høsten som gjorde at jeg trakk meg ut som kjøper og Kolme Tack Holding kom inn som eier. Det svaret jeg ga Finansavisen 2. eller 3. juni var helt riktig, men da eiendommen endelig ble overtatt var jeg altså ute av bildet som kjøper og Kolme hadde kommet inn, skriver Larsen.

PROFESSOR: – Dette overgår alt jeg har sett

Jobbet gratis

Men at Kolme Tack Holding kom inn, betød ikke at Larsen trakk seg ut:

■ Larsen ble med som styreleder i Tronderøya AS fra starten i 2009 fram til nyåret 2012. Larsens kone overtok da som styreleder, og ekteparets datter er styremedlem.
■ Han tok ikke betalt for jobben han gjorde som styreleder og daglig leder i Tronderøya AS – til tross for at selskapet og eiendommen i tiden 2009 – 11 tilhørte Kolme Tack Holding.
■ Eiendommen på Tronderøya er blitt betydelig oppgradert og pusset opp under Tronderøya AS. Dokumenter fra Lillesand kommune viser blant annet at Tronderøya AS fikk tillatelse til å pusse opp en brygge i 2010, flytte en vannledning i 2011 og rive og gjenoppføre et stabbur, endre fasaden på låven og bygge et leskur i 2012.

8. februar 2012 fikk selskapet også skjøtet som viste at det hadde kjøpt naboeiendommen for 8 millioner kroner. Søknadene til kommunen er stort sett signert av Larsen eller hans kone, som altså er styreleder i Tronderøya AS.

Bernt Aksel Larsen nekter for at han eier stedet, men han medgir at han nok kommer til å leie landstedet av selskapet der hans kone altså er styreleder. I et felles tilsvar fra Smith og Larsen står det:

– Vi har ikke krav på noen bruksrett, men vi leier stedet fra tid til annen. Stedet er eid av selskapet Tronderøya AS og det er jo mulig å leie stedet for hvem som helst. Dette er ikke noe utleiested, men muligheten er til stede.