Her vil kommunen ha ny kirkegård

NY KIRKEGÅRD: Stokke kommune har planer om en kirkegård her mellom Vear arbeidskirke og Vestfold Golfhall. Kirkegården vil ligge 7,5 kilometer unna Stokke kirke. 
Foto: Harald Strømnæs

NY KIRKEGÅRD: Stokke kommune har planer om en kirkegård her mellom Vear arbeidskirke og Vestfold Golfhall. Kirkegården vil ligge 7,5 kilometer unna Stokke kirke. Foto: Harald Strømnæs

Av
Artikkelen er over 7 år gammel

STOKKE: Her vil Stokke kommune etablere ny kirkegård, omtrent 7,5 kilometer fra Stokke kirke.

DEL

Det kommer fram av kommuneplanen for 2009-2020. Den nye kirkegården skal etter planen være på Vear, i tilknytning til Vear arbeidskirke, som i dag har plass til 100 besøkende.

Del på Facebook

Stokke kirke som har cirka 500 sitteplasser, ligger 7,5 kilometer unna.

– Er det ikke upraktisk å etablere ny kirkegård på Vear?

– Jeg kan svare slik: Fellesrådet i Stokke er ikke pådriver i denne saken, svarer kirkevergen i Stokke, Arne Sørlie.

– Vi bare forholder oss til det politikerne bestemmer.

Selv om det per i dag er mange ledige gravplasser i Stokke, har kommunen planer om ny kirkegård på Vear.

21 dekar kirkegård

– Vi har i dag vigslet graver til godt over tre prosent av innbyggertallet, som er kravet, bekrefter Sørlie.

Mellom Vear arbeidskirke og Vestfold Golfhall er det satt av 21 dekar til grav- og urnelund.

I tillegg ligger det an til en utvidelse av den nederste kirkegården i Stokke sentrum.
Vear arbeidskirke, hvor den nye kirkegården er tenkt plassert, kan ikke holde store begravelser.

– Hvor mange gravplasser blir det?

– Det er blant annet avhengig av hva som settes av til gravlund og hva som settes av til urnelund. Det fremtidige reguleringsplanarbeidet vil avklare arealdisponeringen av tomta nærmere, forteller Morten Lysheim, virksomhetsleder arealplan og byggesak.
Prest i Vear arbeidskirke, Frode Magnar Andersen, forteller at de har svært få begravelser.

– Jeg vet lite om planene. Vi har kanskje en begravelse i vår kirke årlig, sier han.

Artikkeltags