Det er ikke småtteri politikerne i Stokke kommune skal behandle mandag kveld.Et område på rundt 860 dekar er omfattet av områdeplanen for Brunstad. Hensikten med områdeplanen er å legge til rette for utvidelse av Oslofjord Convention Center.

I tillegg skal politikerne behandle selve utbyggingsavtalen med Stiftelsen Brunstad konferansesenter (SBK).

Her nevnes et nytt idrettsanlegg som stiftelsen skal bygge som et pluss i utvidelsesplanene. Alle partiene løfter fram trafikkøkningen på fylkesvei 303 som et stort problem.

LES OGSÅ: Her er milliardplanene for Brunstad

– Feil sted

– Dette er et konferansesenter på feil sted, og det skulle aldri vært tillatt kommersiell drift på Brunstad, sier SVs gruppeleder Jan Magnar Antonsen og begrunner det med blant annet presset på omgivelsene og økt trafikk.

– SV kommer til å stemme nei. Dersom vi blir enige med andre partier, kan det bli aktuelt at vi legger fram eller støtter forslag om begrensninger i arealutvidelse og utbygging, sier han.

LES OGSÅ: Enstemmig om Brunstad

Intern uenighet

Også Arbeiderpartiets gruppeleder Nils Ingar Aabol er kritisk til flere av punktene i avtalen.

– Noen i gruppen er for, mens andre er imot, derfor har vi valgt å stille gruppen fritt under avstemningen. Vi må forholde oss til vedtak i kommunestyret i 2009 som omgjorde området fra allmennyttige formål til næring. Det taler for at vi stemmer ja. Den gang stemte vi imot. Når det gjelder idrettshallen, synes vi avtaleformuleringen med at allmennheten skal ha tilgang til femti prosent av tiden anlegget er åpent, er problematisk. Hva åpningstidene blir, vet vi ikke, sier han.

LES OGSÅ: Veivesenet kritisk til Brunstad-planen

Venstre

Venstres Kåre Pettersen tror partiet velger å stemme imot.

– Dette er et bra anlegg, men ligger helt feil sted i forhold til natur og infrastruktur. Dessuten stusser jeg over trafikktallene som oppgis, sier Pettersen.

Senterpartiets Jill Eirin Undem mener prosessen nå har kommet så langt at det er for sent å stoppe.

– For lille Stokke er dette enormt, og det er knyttet mange følelser til dette. Innsigelser er tatt med, men det er for lave estimater i forhold til trafikken, sier hun.

LES OGSÅ: – Ingen Brunstad-utvidelse på Skjærsnes

Positive

Både Høyre og Kristelig Folkeparti er positive til forslagene.

– Vi har vært positive helt siden 2009. Vi ser på Brunstad som en stor næringsbedrift, og Brunstad yter mye i denne sammenheng. Denne utbyggingen kan komme hele Vestfold til gode, sier Øyvind Nilsen, gruppeleder for Kristelig Folkeparti.

Også hos Høyre er man positive.

– Det er klart vi har hatt diskusjon, men enstemmigheten i hovedutvalget for plan og miljø (HMP) og i formannskapet tyder vel på hvordan dette vil gå, sier Jan Helge Kaiser. Han er leder for HPM.

Kan snu

Fremskrittspartiet har så langt stemt for planene, men åpner opp for å endre syn under den endelige behandlingen i kveld.

– Jeg er litt i tvil. Jeg er spent på spørsmålene som kan komme under møtet. Gruppen vår stilles fritt. Kommer det gode argumenter, skal vi høre på det, sier Roy Anders Stendal, gruppeleder for Fremskrittspartiet.