Slik kjøpte de Tronderøya

Av og
Artikkelen er over 7 år gammel
DEL

Sommeren 2009

Kjøpte Tronderøya
■Bernt Aksel Larsen fikk tilslaget på landstedet på Tronderøya.
■ Eiendommen ble lagt under Larsens selskap Tronderøya AS, som han solgte til Kolme Tack Holding AG i Sveits i løpet av kort tid.
■ Kolme Tack Holding er igjen eid av en nederlandsk stiftelse. Selskapets sveitsiske styreformann er utenfor menigheten, og arbeider for et selskap som tilbyr stråmannstjenester.

Høsten 2009

Skaffet seg investeringsselskap
■ De to Kråkstad-mennene Kåre Johan Smith og Bernt Aksel Larsen overtok et nystartet selskap og kalte det Kraakstad Invest AS. De eide halvparten hver.

Desember 2009

Overtok kypriotisk firma
■ Smiths og Larsens nystartede selskap Kraakstad Invest AS tok 17. desember over aksjene i investeringsselskapet Baronesa Trading Ltd på Kypros fra selskapet Finn-Tack Middle East i Dubai.
■ Baronesa var før dette eid av Kolme Tack Holding i Sveits.

2011

Eide halve Horze
■ Dette året kommer det fram at Smith og Larsen gjennom Baronesa Trading er blitt den største eieren av det finske selskapet Oy Finn-Tack Holding Ltd, som er morselskap for store deler av Finn-Tack/Horze-konsernet.
■ Konsernet er ledende i Europa på utstyr til travsport, og underleverandører har i stor grad benyttet seg av deltakere i menighetens ungdomsprogram som arbeidskraft.
■ I protokollen fra generalforsamlingen i Oy Finn-Tack Holding 29. juni 2011 kommer det fram at Baronesa Trading da var blitt eier av 47 prosent av aksjene i selskapet, som ved utgangen av samme år bokførte en egenkapital på nær 80 millioner kroner. Baronesa Tradings andel skulle dermed være verd cirka 37,6 millioner kroner.

2011

Kjøpte Tronderøya med lånte penger fra Kypros
■ Smiths og Larsens selskap Kraakstad Invest kjøpte Tronderøya AS av Kolme Tack Holding for 144.000 kroner. Samtidig overtok de nye eierne Tronderøya AS’ gjeld på 20 millioner kroner.
■ Regnskapene viser at Kraakstad Invest ga Tronderøya AS et lån på 22 millioner kroner.
■ Samtidig lånte Kraakstad Invest selv 33,6 millioner kroner fra Baronesa Trading eller et datterselskap av dette.
■ Gjennomgangen av regnskapene i Kraakstad Invests norske datterselskaper viser at ingen av disse kan ha gitt morselskapet et slikt lån, og Baronesa Trading er det eneste utenlandske selskapet Kraakstad Invest har oppgitt å eie på dette tidspunktet.

Artikkeltags