Ronny Alte innklaget for ærekrenkelse

STÅR PÅ SITT: Ronny Alte mener han ikke har gjort noe galt ved å publisere en annens innlegg inneholdende alvorlige beskyldninger mot en navngitt person, på sin egen blogg.

STÅR PÅ SITT: Ronny Alte mener han ikke har gjort noe galt ved å publisere en annens innlegg inneholdende alvorlige beskyldninger mot en navngitt person, på sin egen blogg. Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

STOKKE: Det er tatt ut klage i Stokke forliksråd mot eksleder i NDL, Ronny Alte, etter at han publiserte et nettinnlegg med ærekrenkelser.

DEL

Øivind Bergh har tatt ut forliksklage mot Stokke-mannen Ronny Alte for ærekrenkende beskyldninger på nettet.

Beskyldningene er skrevet av blogger Rolf Erik Hanssen, som publiserte innlegget på sin egen blogg 5. februar 2013. Ronny Alte publiserte selv aktivt blogginnlegget på sin egen hjemmeside. Senere ble innlegget også videreformidlet av en tredjeperson på en lukket Facebook-gruppe med rundt 800 medlemmer.

Bergh har derfor innklaget alle tre for å ha framsatt og formidlet, eller bare formidlet ærekrenkende beskyldninger mot ham.

Hanssen skrev innlegget fordi han ble provosert over artikkelen «Ytre høyre med grov persontrakassering på nett», skrevet av Bergh. Hanssen har den siste tiden blitt kjent for sine provoserende og grove karakteristikker av andre personer på nett.

Begge vil kreve penger

Bergh krever, gjennom sin advokat Liv Torill Evenrud, at Alte og de to andre må betale ham en oppreisning fastsatt etter rettens skjønn, i tillegg til å dekke saksomkostningene hans.

Ronny Alte, tidligere kjent som leder for Norwegian Defence League (NDL), skriver på sin hjemmeside at han ikke godtar kravet.

– Jeg driver en privat hjemmeside og er derfor ikke underlagt redaktøransvar. Innlegget jeg publiserte ble lagt innunder «gjesteskrivere». Der har jeg høy terskel for hva jeg sensurerer, sier Alte.

I et blogginnlegg vedrørende forliksklagen, skriver han blant annet:

«Derimot vil jeg fremme et motkrav rettet mot advokat Liv Torill Evenrud for ærekrenkelse, sjikane, løgner, usømmelig oppførsel og en rekke andre punkter» skriver Alte.

Dette får advokat Evenrud til å le.

– Jeg har aldri noensinne hørt om noen som i det hele tatt har tenkt tanken å rette motkrav mot noens advokat. Han overser at jeg ikke er en part, dermed vil han ikke få brakt dette inn i saken i det hele tatt. Det må i så fall bli en egen sak, sier Evenrud til tb.no.

LES OGSÅ: Slutter som leder i Norwegian Defence League

– Motkrav på 500.000

Alte varsler også at han vil fremme et tilsvarende motkrav mot Bergh, blant annet fordi han mener Bergh har organisert en fellesrapportering for å få stengt Altes blogg. Hva kravet vil bestå i har han ennå ikke bestemt seg for, men sier til tb.no at han vil kreve rundt 500.000 kroner.

– Slik det ligger an nå, er 500.000 et reelt krav å rette mot Øivind Bergh. Kravet mot advokaten vil bli på omtrent halvparten, en kvart million, sier Alte.

Noen dato for saksbehandling i forliksrådet er foreløpig ikke varslet partene.

LES OGSÅ: «Jeg går ikke ut på kveldstid alene uten skuddsikker vest»

Måtte fjernes

Sør-Trøndelag tingrett har ved kjennelse av 13. mars 2013 pålagt Hanssen å fjerne blogginnlegget om Bergh, samt alle kommentarer på ulike nettsteder der Hanssen fremmer beskyldningene mot Bergh. Hanssen ble forbudt å publisere flere lignende omtaler av Bergh på nettet. I tillegg måtte han betale Berghs saksomkostninger på litt over 7.000 kroner.

– Dette var en midlertidig rettsavgjørelse. Det hastet for min klient å få anklagene fjernet før en rettssak, sier Evenrud til tb.no.

Fordi Alte ikke er representert ved advokat, må saken gjennom forliksrådet før en eventuell rettssak. Bergh har allerede varslet søksmål mot Alte og de to andre innklagede.

I tingrettens kjennelse ble det spesielt vist til enkelte av Hanssens uttalelser på nettet.

«Saken her er ikke hvem som kaller hvem for hva, men om en person som har brukt ord eller startet denne krigen med å kalle noen for nazist og høyreekstrem skal få tåle og få slengt tilbake stygge karakteristikker». Og «(...) forskjellen på meg og han er at jeg liker å plage vettet av de som plutselig får en trang til å skrive noen karakteristikker om meg.»

På bakgrunn av blant annet dette skrev Sør-Trøndelag tingrett at «beskyldningene er fremsatt kun for å sjikanere, som ledd i en hevnaksjon. Uriktige beskyldninger som fremsettes i ren sjikane-hensikt på internett, er ikke vernet etter ytringsfriheten».

– Latterlig

Alte har i ettertid fått ny privat blogg, hvor innlegget ikke har blitt lagt ut på nytt. Hanssen har ikke fjernet sine beskyldninger på nettet, og Bergh har ved sin advokat dermed bedt om tvangsfullbyrdelse av kjennelsen fra tingretten.

– Jeg synes hele saken er latterlig. Å tilegne folk egenskaper de aldri har hatt er noe av det verste man gjør. Da må man regne med å få tilbake, sier Rolf Erik Hanssen til tb.no.

I et brev til Berghs advokat skriver han at «krav og annet bullshit av påstander avvises».

LES OGSÅ: Vitner motvillig for Breivik

Artikkeltags