Føler seg urettferdig rammet etter TB-oppslag

KRITISK: Virksomheten ved massedeponiene Transportsentralen Tønsberg AS driver, er blitt skjevt fremstilt, mener daglig leder Reny Eliassen.

KRITISK: Virksomheten ved massedeponiene Transportsentralen Tønsberg AS driver, er blitt skjevt fremstilt, mener daglig leder Reny Eliassen. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Transportsentralen Tønsberg ble nedringt av bekymrede kunder etter Tønsbergs Blads oppslag nylig om massedeponiet i Arnadal. Firmaet mener både avisoppslaget og kommunens saksbehandlingsfeil har rammet dem urettferdig, og understreker at deponiet fortsatt er i drift.

DEL

TØNSBERG/STOKKE: Etter at naboer flere ganger har klaget over støyproblemer og stor trafikk, innstilte hovedutvalget for miljø- og plansaker i nye Sandefjord kommune 24. mai på å oppheve Stokke kommunes vedtak av 2013, der grunneieren og Transportsentralen Tønsberg AS fikk tillatelse til å deponere inntil 200.000 kubikkmeter faste, rene masser i et dalsøkk på skogen ved Dyrsø. Det er nå sendt ut varsel om at kommunen vil oppheve vedtaket, og det er satt en frist til 23. juni for å komme med bemerkninger.

– Men utvalget innstiller bare på at vedtaket skal oppheves, de opphever det ikke, sier daglig leder Reny Eliassen i Transportsentralen Tønsberg.

Han påpeker dermed at Tønsbergs Blads oppslag konkluderer for bastant med at vedtaket allerede er opphevet.

– Dette er meget ødeleggende for oss, sier Eliassen, som forteller at han satt i telefon gjennom store deler av morgenen og formiddagen tirsdag for å forklare bekymrede kunder at tipplassen ikke skal stenge over natten.

Saken skal opp til en ny behandling over sommeren, og firmaet vil benytte anledningen til å uttale seg til det siste vedtaket. Både Eliassen og styremedlem og aksjonær Jan Petter Ryen mener inntrykket Tønsbergs Blad har skapt av saken er blitt svært skjevt.

– Dette er en lovlig tipplass. Vi har ikke gjort annet enn vi har fått godkjenning for, og har stått hardt på at ting skal gjøres etter boka, sier Eliassen.

– Få berørte

Ryen sier det er synd hvis naboene har opplevd deponiet på Dyrsø som en belastning, men påpeker at det tross alt bare er fire husstander som er noenlunde direkte berørt.

– Vi føler at vi har vært nøye på at det stort sett bare er mellom klokken 07 og 17 at det har vært aktivitet med kjøring til og fra deponiet. Når Tønsbergs Blad har valgt å se saken så til de grader fra naboenes ståsted, føler vi at dekningen blir både skjev og urettferdig, mener Ryen.

Både han og Eliassen peker på at offentlig godkjente og lovlig drevne massedeponier også er viktige fra et miljømessig synspunkt, for å unngå ulovlig tømming av masser fra byggeplasser.

LES OGSÅ: Helge tar ansvar – nå har han fått med seg 30 stykker i søppelplukkerlaget

Det nye vedtaket fra Sandefjord kommune legger opp til at det neppe vil bli godkjent noen videre drift med ytterligere oppfylling enn de 200.000 kubikkmeterne som ble godkjent i 2013. Hensikten med oppfyllingen var å jevne ut terrenget og dermed også gjøre skogsdriften og skogens bonitet bedre. Påstand står mot påstand om hvor mye som til nå er fylt opp. Eliassen er ikke enig i naboenes påstand om at deponiet er fullt allerede, og sier dette er dokumentert gjennom en oppmåling utført av Ingeniørservice AS.

– Man kan ikke beregne deponert masse ut fra antall vogntog som har kjørt til og fra, ettersom det er stor forskjell på egenvekten på massene, sier Ryen.

Han og Eliassen påpeker også at Transportsentralen Tønsberg har brukt flere hundre tusen kroner på å ruste opp Dyrsøveien, som ikke tålte en så tung trafikkbelastning. Veien er både utvidet og asfaltert, og er nå tryggere å ferdes på enn noensinne, mener de.

– Det var også etter vår henstilling at fartsgrensen ble satt til 40 km/t, sier Eliassen, som mener det er personbiler og ikke tungtrafikken som begår det som er av fartsovertramp på strekningen.

Artikkeltags