Gå til sidens hovedinnhold

Stopp Hjemseng Brygge!

Artikkelen er over 1 år gammel

For oss som er nærmeste naboer til prosjektområdet er det en rekke ting som er svært negative.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Utsikt er jo ikke en menneskerett, men prosjektet vil frarøve eiendommene som ligger på vestsiden av Smidsrødveien det de måtte ha av sjøutsikt. Format har illustrert dette i reklamemateriellet sitt hvor prosjektet fra sjøsiden vil ligge som en mur i kulturlandskapet. Estetikk kan jo være så mangt, men det er overhodet ikke noe samsvar mellom den eksisterende småhusbebyggelsen og prosjektskissene.

Adkomst: Smidsrødveien er en belastet strekning. Det har i løpet av de 15 årene jeg har bodd her vært en dramatisk økning i trafikk, spesielt tungtrafikk. Veien på stedet er rett og flat og en typisk fartsetappe. Trafikken går i 70 - 80 til tross for 60-sone. Det er vanskelig nok å komme seg ut av Porfyrveien pr. i dag. Et større prosjekt med kryssende trafikk vil være håpløst om ikke strekningen Bruabekken - Ekenesstokken blir omregulert til miljøgate med 50 km/t og fartsdempende tiltak.

Områdets tilgjengelighet: Jeg synes ikke at det er et argument at området blir tilgjengelig gjennom utbygging og kyststi. Det har aldri vært et behov eller ønske om at området skal være annet enn natur / gammelt kulturlandskap. Natur har en egenverdi selv om den ikke har vært gjenstand for universell utforming, det er muligens den norskeste verdien jeg vet om.

Flomutsatt

Flom: Flere ganger i året, og sist nå i februar, står sjøen godt opp på jordet. Er det hensiktsmessig å bygge ut et område man vet blir utsatt for oversvømmelse med jevne mellomrom? Jeg vet at dette er en heftig diskusjon hos forsikringsselskaper.

Fugleliv og dyreliv generelt: Det har blitt belyst nok ganger. I et presset område som Færder er det viktig å ta vare på de utilgjengelige lommene hvor dyr kan være dyr på egne premisser. Det er ørret, vadefugler, pollinerende insekter, bever litt lenger opp i bekken osv.

Format har levert en rekke rapporter som sier at utbyggingen ikke berører dyrelivet. Disse er alle tilgjengelige på Færder kommunes hjemmeside. Symptomatisk er det at rapportene tar forbehold og har en utstrakt bruk av "kan", "kanskje" og "mulig". I klartekst betyr dette at konsekvensene vet man lite om før to til fem år etter at utbyggingsperioden på opptil 15 år er ferdig.

I februar 2020, i lavsesong, er det på finn.no 120 leiligheter, 12 tomannsboliger og 20 rekkehus til salgs. Mange av disse har ligget lenge til salgs. Det er ikke en mangel på leiligheter eller lettstelte boliger i Færder, men av profitthensyn skapes det et behov for dyre sjønære leiligheter som igjen er prisdrivende for hele regionen. Det er helt greit at utbyggere skal tjene penger, men slike prosjekter går på bekostning av felles kulturarv. Det bør finnes et moralsk ansvar et sted.

Kjøper opp boliger

I samme område blir de boligene som frigjøres i mange tilfeller kjøpt opp dyrt av utviklere som klemmer inn flere boliger i eplehagene, noe som ytterligere bidrar til en boligpolitikk som prioriterer veletablerte godt voksne som kan betale bra for nærhet til sjø. Blant de godt voksne som allerede er etablert i nabolaget er det heller ingen påfallende tendens til at de oppgir eneboligen til fordel for leilighet. Folk er ressurssterke, de bygger om til livsløpstandard, og de blir værende.

Logistikk: Det er langt til det meste her ute. Skoler, lege, vinmonopol, kommunal service osv. En fortetting som utbyggingen innebærer vil definitivt føre til en økning i biltrafikk. Ja, det er sykkelstier og det går buss, men folk kjører, spesielt den målgruppen som Format har definert. Slike urbaniseringer bør av alle hensyn legges nært områder som har en hensiktsmessig infrastruktur.

Så ja, jeg er imot prosjektet. Litt av egoistiske grunner, de tar fra meg sjøutsikten og gir meg et potensielt verditap på eiendommen. Det blir en lang og vond byggefase med pæling og tungtrafikk i et allerede tungt støyutsatt område (støyen fra Smidsrødveien ligger i følge veivesenets gamle målinger rett under tiltaksgrense).

Men mest irriterende er det likevel at det overhodet vurderes som greit å bygge ut nytt i strandsonen i en slik målestokk. Vi har hatt et ganske betydelig maktskifte i Færder kommune, la det få konsekvens og stopp all utbygging i strandsonen.

Kommentarer til denne saken