På bussen, på toget og spesielt i mobiltelefoner kommer det kommentarer som «Gå og heng deg, ta selvmord. Du er ikke verdt noen ting. Gå og ta livet ditt!»

Dette er kommentarer jeg hører hele tiden. Det er ikke greit eller i orden noe av dette. Det er slike ord som fører til at de som har hatt tanken kanskje gjør alvor av det!


Vi som foreldre har ansvar for å oppdra barna våre og nå må vi ta det ansvaret! Den yngste jeg kjenner her var 11 år da det ble gjort alvor av ordene - og han døde. Vi har mistet to på 15 og 16 år lista begynner dessverre å bli lang. Vi må slutte å si slike ting selv og passe på hva barna og ungdommene våre sier!

En slik kommentar kan være nok til å ta et liv. Med det mener jeg at hvis vi mobber noen så alvorlig så har vi ansvaret hvis det går galt. Hjemme, på skolen, i speider'n, i kirken, på fotballen, der har vi ansvar. Og det må vi som medmennesker ta..

Alle er like mye verdt. Ingen er bedre enn andre. Vær stolt av deg selv og det du får til.

Ta kontakt med en du stoler på og snakk om problemene så kanskje de blir litt mindre slik at det å leve blir godt igjen.

Det er så lite som skal til for at et selvmord blir gjennomført. Tenk om det var din kommentar som gjorde at en døde!
Dette er alvorlig å vi må ta tak i det. Det dør ca én om dagen i selvmord!

Bli med og vær en av dem som snur dette, slik at vi kan si noe positivt eller smile til en på bussen. Gi aldri opp og være en god venn.