En ting er dog en salig fellesnevner. «Alle» mener banevernet gjør en dårlig jobb. Likevel har veldig få av dem jeg prater med faktisk hatt med barnevernet å gjøre. Veldig mange har dog «lest seg opp.»

Barnevernet er en usexy sak å være politisk opptatt av. Det er en etat under streng taushetsplikt, som ofte ikke kan uttale seg. Derfor er dekningen av barnevern veldig ensidig. Dette er problematisk, fordi det svekker tilliten til barnevernet.

Når mange mener man bør unngå å melde bekymring, fordi de er redde det skal gjøre større skade har vi et alvorlig problem. Som voksen har du en fordømt plikt til å melde fra, uansett hvor nær, eller fjern du er barnet, dersom du mener det er skjellig grunn til bekymring.

Barnevernet har mange oppgaver. Det er sjelden en sak faktisk ender i omsorgsovertakelse. Så mye som 80 prosent er frivillige hjelpetiltak i hjemmet. Barnevernet er der utelukkende for å hjelpe barn og deres familier, er det ikke nødvendig med større tiltak, vil dette unngås.

Ofte kommer jeg over blogger og innlegg skrevet av foreldre, som har negative erfaringer fra barnevernet. Disse er ofte med både navn og bilde. Selvsagt skal man få ytre seg offentlig, men her kan også barnet lett identifiseres, og barn har også rett på personvern!

Så vær så snill, før du deler noe på Sosiale medier, tenk deg om. Hvem er dette skrevet av? Er det objektivt? Kan dette utlevere barnet? Ha vet vi egentlig om denne saken?

Feil i det offentlige bør ikke dysses ned. Men barnevernsansatte er mennesker. De har også rett på en viss beskyttelse, og personangrep og direkte trakassering, er ikke akseptabelt.

Om du mener barnevernet har gjort grove feil, vær så snill, bruk korrekte instanser. Svartmaling av barnevernet i Sosiale medier, og utlevering av privatpersoner fører ingenting godt med seg!

Det er en instans vi er helt avhengig av, som stadig forbedres, og som hjelper så utrolig mange. Vi er helt avhengige av at flinke mennesker orker å jobbe for barn i vanskelige situasjoner, og vi er helt nødt til å la dem gjøre jobben sin. Vær varsom.

Lise-Marie Sommerstad