Siden 2011/2012 har konflikten og borgerkrigen herjet i Syria, med innblanding fra både nasjonale og internasjonale aktører. I tillegg til kampen mot jihadistene i IS innad i Syria. 8 år med krig har over 400 000 ofre og drevet 12 millioner mennesker på flukt. De fleste internt fordrevne, men mange har også flyktet til nabolandene.

Kurdiske styrker som YPG, YPJ og DSF, har bistått USA og Vesten i kampen mot ekstremistene og har holdt 11 000 IS fanger og 75 000 familiemedlemmer i fengsler og flyktningeleirer etter at de fikk kontroll på regionen.
I Nord-Syria, etter IS kalifatets fall, hadde kurdere bygd opp et godt styringssystem som var inkluderende overfor alle befolkningsgrupper, hadde styrket minoritetenes rettigheter og innført likestilling mellom kvinner og menn.
Dette samfunnet er det Tyrkiske myndigheter har gått til angrep på etter at USA trakk ut sine styrker i oktober, i deres stadige kamp mot det kurdiske folk. Veier, sykehus, vannforsyninger, matlagre og infrastrukturen er hardt rammet. Kvinner og barn er blant de mange hundre drepte. 190 000 mennesker er nå igjen på flukt etter Tyrkias invasjon.

Mer enn 1000 IS fanger er nå på rømmen og kurderne som mistet mange av sine soldater i kampen mot IS, er igjen under angrep, nå fra NATO-landet Tyrkia. Uten av noen har grepet inn.
Mange land fordømmer Tyrkias brutale angrep mot kurdere i Syria, men det er ikke nok.

• Vestfold og Telemark SV ber norske myndigheter om å reagere sterkt og stoppe våpensalget til Tyrkia.
• Den kurdiske administrasjonen må anerkjennes og det må opprettes diplomatiske forbindelser med regionen.
• Norge må innføre økonomiske sanksjoner mot Tyrkia hvis de fortsetter å angripe kurdere.
• NATO, FN og Europarådet må presse Tyrkia til å endre sin politikk overfor det kurdiske folket.
• Og vi må sende humanitær hjelp, mat, medisiner og helsebistand til Nord-Syria.
• Vi støtter det kurdiske folk og ber Tyrkia stoppe sine angrep i Nord-Syria.

«Du må ikke sitte trygt i ditt hjem å si; Det er sørgelig, stakkars dem!
Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv!
Jeg roper med siste pust av min stemme; du har ikke lov til å gå der og glemme!»
Arnulf Øverland.

Hvor lenge skal det syriske og kurdiske folket tåle stillheten?