Tyrkias invasjon og okkupasjon av Nord-Syria, som også kalles Rojava, er et brudd på folkeretten. Lidelsene til befolkningen etter mange år med borgerkrig og krig mot IS er enorme. Befolkningen har hatt en relativ trygghet i den sjølstyrte regionen Rojava i Nord-Syria etter nedkjempinga av IS-kalifatet. Kurderne har sammen med andre folkegrupper i området arbeidet for å bygge opp en demokratisk samfunnsordning

Mange hundre tusen sivile er nå på flukt fra den tyrkiske NATO-hærens invasjon og krigføring. Tyrkia har som mål å kontrollere området i Syria og vil forsøke seg på etnisk rensing for å plassere 3,5 millioner syriske flyktninger i området. Et hensynsløst Tyrkia har alliert seg med grupper av IS og andre ekstreme religiøse grupper for å nå dette målet.

I den kampen som det flerkulturelle SDF (Syrias Demokratiske Styrker) har ført for frigjøring av Rojava mot IS, og for et demokratisk styre, deltar mange ulike folkegrupper, kurdere, syrere, armenere og arabere med flere. De samme gruppene deltar sammen med kurdere i dag i en blodig krig mot Tyrkia for å ta vare på landet sitt og levemåten sin.

Fagforbundet Vestfold krever:

Tyrkia, og stormakter, må umiddelbart stoppe krigføringen og straks trekke alle sine styrker ut av Syria
Norge må gjøre alt som er mulig for å sette makt bak kravet slik at vår NATO- allierte Tyrkia stopper krigføringen
Norge må stoppe all våpeneksport til Tyrkia umiddelbart
I FN og andre internasjonale organisasjoner må Norge bruke sin stemme for å protestere mot Tyrkias militære operasjoner og brudd på folkeretten
Det er allerede hundretusener av flyktninger i området, og Norge må sende humanitær hjelp både for å avhjelpe umiddelbar nød og gjenoppbygge området