De legger også til at de ikke diskuterer dette med offentligheten, men når en statsminister og partileder legger føringen for et valg ved å ringe Helga Pedersen og gjør det klart at han ser det som uheldig om hun vil fortsette å utfordre Kjersti Stenseng som partisekretær, er det langt over streken. Dette kan bety ikke bare mindre og mindre oppslutning om Arbeiderpartiet, partiet kan gå direkte ned i avgrunnen.

Som medlem av Arbeiderpartiet i mange år har jeg ment at hele ledertrioen må byttes ut ved dette landsmøtet for å reise kjerringa. Jonas Gahr Støre bør trekke seg før Arbeiderpartiet mister den siste rest av tillit. Men han venter vel så lenge at det vil ta mange år for Arbeiderpartiet å komme tilbake til sin gamle posisjon i det norske samfunnet.