Ingen konkrete forslag til løsninger på nordmenns utfordringer i det vanskelige året 2023.

Jeg ønsker å si følgende til statsministeren: Ditt budskap til det norske folk i nyttårstalen var meget tarvelig, skuffende, trist, og politisk tannløst av en partileder som i valgkampen gikk til valg på slagordet: «Nå er det vanlige folk sin tur». Mer fellesskap. Mindre forskjeller.

Har vi sett noe av det så langt?

Sannheten er at Støre viser i både ord og handling at han har sviktet Norge og det norske folk som statsminister, sosialist og internasjonal globalist – og aldri setter Norge først.

I sin 15 minutter lange tale hadde Støre alle muligheter til å gi nordmenn et håp for det nye året 2023, men han feilet og sviktet når han ikke kunne komme med et eneste nytt nødvendig tiltak overfor eksempelvis de sterkt usosiale og stigende prisene på strøm, matvarer og drivstoff, som nå for hver KWH knuser økonomien til norske hjem og store deler av næringslivet.

Den tragiske, rødgrønne globalistregjeringen til Støre, som utvilsomt er en av norgeshistoriens svakeste, må snarest gå av. Nok er nok!